lördag 10 maj 2014

Lennart Bengtsson om Bränning av Böcker

Lennart Bengtsson kommenterar en debattartikel i dagens DN:
  • Med det stora antalet akademiker bland undertecknarna kunde man kanske väntat sig lite mer kritiskt och öppet tänkande och inte bara detta sagolika flum. Att världen idag är beroende av fossil energi till mer än 80% och med 1.4 miljarder människor som saknar tillgång till el och där halva jordens befolkning är underförsörjda med energi verkar knappast bekymra denna ljusets riddarvakt det ringaste.
  • Nästa steg blir väl att bannlysa det felaktiga tänkandet eller bannlysa eller rent av bränna olämpliga böcker som den framstående belgiske energiexperten Samuele Furfaris nyutkomna bok: ”Vive les énergies fossiles!” med undertiteln ”La contre-révolution énergétique” Det enda hoppfulla är väl att dessa untertecknare eller snarare deras klimatstridande studenter inte normalt läser böcker på franska. I slutstadiet får vi räkna med att även diverse olämpliga personer blir bannlysta i denna nysvenska omvända upplysningstid.
Mot detta står att LB deltog i det offentliga brännandet på KTH de 4e december 2010 (post with 4051 page views) av min matte-bok, eftersom matematiken hos enkla klimatmodeller ifrågasatte den då (och ännu) rådande dogmen av CO2-alarmism.  

Kan vi läsa LBs kommentar som ett uttryck för att LB inte skulle göra om samma sak idag?

Skulle man kunna säga att bokbränning inte är bra eftersom det leder till ökade CO2 utsläpp?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar