söndag 1 augusti 2010

Kan SMHI Vägra Ställa Upp?

Seminariet 27/5 om Validering av Klimatprognoser arrangerat av Sveriges Mekanisters Riksförbund som jag tillsammans med SMHI skulle ha deltagit i, uppsköts till hösten pga att antalet anmälda var för litet. Nu meddelar en av SMHIs vidtalade två föredragshållare, Per Unden, att SMHI inte längre vill ställa upp tillsammans med undertecknad, med följande motivering:
 • Evenemanget skulle ta nästan en dag för mig eftersom det hade flera inslag bl. a. av Claes Johnson, och där som det verkar några för mig okända teorier skulle framläggas.
 • Jag håller gärna föredrag på Universitet och Tekn högskolor om Numeriska väderprognoser och prediktabilitet med mera och gärna på KTH, som ordinare seminarie i KTHs regi. 
 • Dock vill jag nu avböja från medverkan i eran förening som ligger utanför det som SMHI rimligtvis behöver medverka i. 
 • ...jag menar som sagt att SMHI inte behöver ta ansvar för föredrag i detta sammanhang. Så du ni behöver inte besvära er med att fråga efter ”någon annan”. 
 • Vi skulle göra det i tjänsten, dvs. för skattepengar och det har vi ansvar för hur vi använder.
Kort sagt, SMHI vägrar att möta mig i ett seminarium inom SMHIs kärnområde arrangerat av SMR.  Är detta förenligt med SMHIs status som statlig myndighet betald med skattepengar?

Jag tror inte det. En statlig myndighet har skyldighet att svara på frågor inom sitt ansvarsområde, och kan väl då inte vägra att ställa upp om SMR frågar och ber så vackert? Vad säger SMHI? Vad säger lagen?

Jämför med Closing Out Dissent by Bob Carter (enligt Kommentar av Lejeune).

SMHI presenterar på sin hemsida sin och klimatalarmismens huvudtes:
 • Med större andel växthusgaser i atmosfären hindras en större andel av den utgående värmestrålningen. Återstrålningen till jordytan ökar, vilket leder till att temperaturen stiger.
Vid seminariet hade jag bl a tänkt visa att den vetenskaplig grunden för denna tes saknas, något som skattebetalare kanske skulle vara intresserade av att få veta.2 kommentarer:

 1. Det här beteendet ligger helt i linje med vad Bob Carter beskriver här:
  http://www.quadrant.org.au/blogs/doomed-planet/2010/08/closing-out-dissent

  ....det här är knappast en slump!

  SvaraRadera
 2. Per Undén är kanske obekant med vissa alternativa teorier som t.ex. den adiabatiska "växthus-teorin" presenterad i en vetenskapligt artikel publicerad 2009:

  http://www.springerlink.com/content/c47m4x8222886n12/

  Eller så är han kanske alldeles välbekant med den?, oventande om att den motsäger "gängse" teorier som förutspår en temperaturökning om 1 grad C vid en fördubbling av CO2:

  http://www-eaps.mit.edu/faculty/lindzen/198_greenhouse.pdf

  En lättfattlig sammanfattning av skillnaden mellan teorierna skulle kunna se ut så här:

  Adiabatiska teorin säger att gravitationen värmer jordytan och kyler atmosfärens övre lager.

  Växthusgasteorin säger att gravitationen kyler jordytan och värmer de övre lagren

  Någon av dessa teorier står alltså på huvudet, vilken?

  SvaraRadera