tisdag 25 maj 2010

Rubbat Förtroende för Bolincentret för Klimatforskning

Nio professorer verksamma vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet
skriver i en debattartikeln Rubbat Förtroende för Forskarna i SvD under rubriken Det Vetenskapliga Kunskapsläget:
 • Jordens medeltemperatur har ökat med cirka 0,8 grader under de senaste 150 åren. De senaste årtiondenas uppvärmning på cirka 0,5 grader beror med stor sannolikhet på den ökande halten av växthusgaser. Denna slutsats stöds såväl av beräkningar baserade på grundläggande fysikaliska lagar som på avsaknaden av andra rimliga naturliga förklaringsmodeller.
Forskarna sammanfattar här den vetenskapliga grunden för den alarmism beträffande växthusgasers inverkan på klimatet som Bolincentret representerar, i linje med FNs klimatpanel IPCC.

Låt oss granska dessa klimatalarmismens huvudargument:

1. Med "grundläggande fysikaliska lagar" menas Newton's lagar samt Stefan-Boltzmann's strålningslag, och med "beräkningar" menas klimatmodeller. Men klimatet är en komplex
kombination av många fysikaliska mekanismer och ingen forskare hävdar att de klimatmodeller som används kan förutsäga något om framtiden. Det är tvärtom så att ju mer
grundläggande modellen är, desto mindre kan den beskriva av ett komplext fenomen. I en serie
poster om klimatsensitivitet har jag visat att detta gäller inte minst för Stefan-Boltzmann's grundläggande strålningslag.

2. Med "avsaknaden av andra rimliga naturliga förklaringsmodeller" menas att man bortser från andra möjliga förklaringar, utan närmare granskning. Detta kallas tunnelseende och tillhör inte den vetenskapliga metoden.

När nu Bolincentrets professorer känner sig manade att yttra sig i egen sak, är det anmärkningsvärt att den framförda vetenskapen är så skakig. Detta är väl själva grunden till "Rubbat Förtroende för Forskarna". Men vad händer med Bolincentret om/när förtroendet är rubbat?

Samtidigt meddelas jag att
Vid detta seminarium skulle jag granska klimatmodelleringens vetenskapliga grund. Övriga talare var Per Undén, Chef för forskningsenheten Analys och Prognos, SMHIs Forskningsavdelning och Patrick Samuelsson, fil. dr. SMHI, Rossby Centre.

SMHI och Bolincentret är helt koordinerade i sin klimatalarmism enligt IPCC.

Om nu klimatet är mänsklighetens ödesfråga nummer ett, så är "förklaringsmodellen" att det var för få anmälda, inte övertygande, åtminstone inte med vetenskapliga mått mätt, speciellt som en spännande konfrontation mellan synsätt kunde utlovas. Det bör finnas en annan "naturlig förklaring".

För en klimatdebatt som inte ställdes in se Oxford Union Debate on Climate Catastrophe.

Jämför med dagens NYT klimartikel Climat Fears Turn to Doubts...

Eftersom KVA ansluter sig till IPCCs klimatalarmism och därmed ger backup till SMHI och Bolincentret, är det naturligt att fråga sig om förtroendet även för KVA är rubbat? Det är nu hög tid för KVA att revidera sitt klimatuttalande. Eller hur KVA?

2 kommentarer:

 1. BBCC Workshop on Holocene Climate Variability over Scandinavia,
  held at Säby Säteri, Ingarö, Stockholm, 1-2 April 2008  It was concluded that, because the proxy data availability for
  Scandinavia over the Holocene period is still rather sparse and because of several difficulties in
  interpretation of the proxy data,

  In particular, it
  was proposed to use specially designed pseudo-proxy series

  Pseudo-proxy series can be created from model output data, and be designed so that
  they have properties similar to real proxy data.

  Such methodological development should have a general interest, but
  not being limited to Scandinavian data

  Citat från BBCC Workshop - så här vill de göra vetenskap - hittepå kan man också kalla det.

  SvaraRadera
 2. Hej Bengt,
  du har uppenbarligen inte förstått vad texten handlar om.

  Det handlar om att utveckla metoder som kommer att användas på riktigt data. Det finns mångfaldiga problem med proxy-data. För att vara säkert att man tolkar data rätt, kan man testa sina metoder med pseudo-data, där man känner sanningen från modellen.

  Allt det och mycket mer kan man läsa i texten http://www.bbcc.su.se/climate-variability/holocene.html

  SvaraRadera