måndag 17 maj 2010

Svenska Mekanisters Riksförening om Klimatsimulering

Nästa vecka håller jag ett föredrag med titel "Är klimatsimulering möjlig" vid Svenska Mekanisters Riksförenings seminarium om "Validering av väder- och klimatprognoser".

Övriga föredraghållare är Per Unden som talar om "Vetenskaplig uppbyggnad av väderprognosmodeller" samt Patrick Samuelssson  om "Modellutveckling av regionala och globala klimatmodeller", båda från SMHI.

Förmodligen står Unden och Samuelsson bakom IPCCs klimatalarmism, som högt prisas på SMHIs hemsida,  där vi också läser:
  • Atmosfärens sammansättning påverkas av utsläpp av växthusgaser. Att detta i sin tur har effekter på klimatet är grundläggande fysik. I enlighet med teori visar mätningar och modellering att den långsiktiga temperaturhöjningen under det senaste seklet är nära kopplat till ökningen av växthusgaser i atmosfären. Sammantaget ger forskningen en konsistent bild av människans effekt på klimatet.
Vi ser att SMHI hänvisar till "grundläggande fysik" vilket närmare bestämt är Stefan-Boltzmann's strålningslag, vars tillämplighet i sammanhanget jag just nu på denna blogg diskuterar med en expert på grundläggande fysik, Ulf Danielsson. Svar från Ulf förväntas inkomma inom kort.

Som motpol till IPCC, SMHI och KVA, pågår just nu  Climategate 2010, 4th International Conference on Climate Change med live sändingar av bla McIntyre, Lindzen, Spencer och Monckton. Jag antar att SMHI följer detta med största intresse.

Lindzen påminner om att man inte kan bygga klimatpolitik på simplistisk fysik eller på trivialiteter  som att CO2 ökar och temperaturen ibland stiger något och därför CO2 styr temperaturen.

Är då klimatsimulering möjlig? Kanske om simulering av turbulent strömning är möjlig, vilket
jag tillsammans med Johan Hoffman visar i Computational Turbulent Incompressible Flow.

Som en inledning till mitt föredrag kan man läsa Your First Climate Model, där jag motiverar
varför IPCCs uppskattade klimatkänslighet om 1.5 - 4.5 C saknar fysikalisk grund, samt 

Det är stor skillnad mellan simplistisk fysik och grundläggande fysik. Om de blandas ihop
blir det konstig vetenskap, vilket inte är ens KTHs devis.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar