lördag 15 januari 2022

KVA Talar till Barnen

Kungliga Vetenskapsakademien KVA har givit ut skriften Vetenskapen säger: Om Klimatet författad av bland andra Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet, med syfte att upplysa svenska folket

 • Syftet är att nå ut med vetenskapssamhällets samlade syn på en fråga som berör oss alla.
 • Att forskningen på senare år nått fram till en samsyn om klimatförändringarna tror Delian Chen inte alltid att allmänheten är fullt medveten om. 
 • Istället sprids ibland missuppfattningar om att det fortfarande råder oenighet inom vetenskapssamhället om hur det faktiskt förhåller sig.
 • Det är viktigt att känna till att det kapitlet är avslutat nu. 
 • Det är också viktigt att veta att det inte är för sent att agera och att allt vi gör påverkar klimatet. Ibland hör man att det inte spelar någon roll vad vi gör i Sverige, men det är inte sant. 
 • Varje ton koldioxid vi släpper ut har en påverkan.
Skriften stödjer detta budskap på följande sätt: 
 1. Det är obestridligt att människans påverkan, främst genom utsläpp av växthusgaser, har orsakat en global uppvärmning och andra förändringar i klimatsystemet.
 2. Klimatsystemet tar emot energi från solen genom att fånga upp solstrålningen, och blir av med nästan lika mycket energi igen genom att sända ut infraröd strålning (värmestrålning) till rymden. För närvarande är den infraröda utstrålningen runt 0,8 W/m2 mindre än solinstrålningen. Det är denna strålningsobalans som leder till den pågående globala uppvärmningen.
 3. De senaste 160 åren har den globala medeltemperaturen stigit med 1,1 grader. Det finns ingen annan vetenskapligt förankrad förklaring till detta än de ökande halterna av växthusgaser, främst koldioxid.
 4. Ofta beskrivs växthuseffekten, väldigt förenklat, som ett växthus där solstrålning lätt kan ta sig in medan värmen inne i växthuset har svårt att ta sig ut igen. Det medför en ökad temperatur i växthuset, se följande förklarande figur:
 

Kommentar: 
 1. Att påstå att något är obestridligt är inte ett vetenskapligs argument. I vetenskap kan allt bestridas och ändras om nya fakta tillkommer, till skillnad från religion eller juridik.
 2. Noggrannheten i mätning av in och utstrålning är inte tillräcklig för att avgöra en skillnad på 0.8 W/m2 när maximal instrålning är ca 1366 W/m2. 
 3. Noggrannheten av mätning av global medeltemperatur är inte mindre än 1 C (avläs en typisk termometer) varför påståendet om 1.1 C höjning saknar mening. Höjningen kan lika gärna vara 0.5 C eller 0.1 C dvs utan signifikans. Att säga att koldioxiden är orsaken till den eventuella höjningen, eftersom man inte vet någon annan förklaring, är inte heller något vetenskapligt argument eftersom säkerheten i påståendet verkat öka ju mindre man vet. Och vad är egentligen innebörden av global medeltemperatur?
 4. Bilden som ser ut som en barnteckning med sin eviga sol i övre hörnet ger en helt felaktig bild av jorden + atmosfären som ett växthus med tak som verkar reflektera (återstråla) både högfrekvent solstrålning och lågfrekvent infraröd strålning från jorden. Varför ger KVA en fysikaliskt helt felaktig missvisande beskrivning av den s k växthuseffekten? 
Sammantaget ger skriften intryck av att ha skrivits för förskolan. Varför riktar sig KVA till barnen med sin ovetenskapliga skrämselpropaganda? Jag har bett KVA om svar, som kommer att rapporteras.

Här kan vi jämföra KVAs teckning med en riktig barnteckning som illustrerar Solen, det Svenska Samhället samt Hotet från Koldioxidutsläpp:


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar