söndag 10 maj 2020

DigiMat vs Skolverket

DigiMat  presenterades för Skolverket representerad av undervisningsråden Lotta Ramqvist, Mats Hansson, Mats Hansson och Daniel Siksjö, vid ett web-möte 28/4, med avsikt att få Skolverket att medverka till spridning av DigiMat som fortbildning för lärare  i matematik/teknik + programmering.

Lotta Ramqvist svarar 8/5 enligt följande:

Hej Claes och Johan!

Efter att ha granskat och diskuterat materialet bedömer vi att det inte är aktuellt att Skolverket sprider materialet. Det grundar sig bland annat på att det inte ligger tillräckligt i linje med kurs- och ämnesplaner och att målgruppen är för smal. Skolverket tipsar mycket sällan om enskilda resurser för lärande/undervisning.

Vi inser ändå att materialet är intressant och användbart för en del lärare. Ett möjligt sätt för er att nå ut med det till många lärare är genom diskussionsforum, så som gruppen Matematikundervisning på Facebook (som troligtvis är Sveriges största forum för matematiklärare).

Vi vill tacka er för att vi har fått tagit del av ert mycket omfattande material.

Och vi önskar er en trevlig helg!
Med vänliga hälsningar
Lotta Ramqvist


Jag svarar 10/5:

Hej Lotta

Ditt svar ställer följande frågor:

1. Vem vid Skolverket är högst ansvarig för beslutet att Skolverket inte på något sätt kan “sprida” DigiMat?

2. Vilket ansvar har Skolverket vad gäller uppfyllande av den nya läroplanen med programmering som del av matematikämnet?

3. Vilket ansvar har Skolverket för fortbildning av lärare när ny läroplan med programmering införs?

4. Anser Skolverket att den nya läroplanen med programmering uppfylls i landets skolor?

5. Vilken fortbildning i matematik/teknik + programmering erbjuder/sprider Skolverket?

6. Vår målgrupp är samtliga lärare i matematik/teknik med programmering som del av undervisningen. Hur kan denna målgrupp anses vara "för smal"?

7. DigiMat uppfyller med råge den nya läroplanen med programmering. Hur kan då Skolverket anse att DigiMat inte ligger “i linje med kurs/ämnesplaner"?

8. Skolverket anser att DigiMat är intressant och användbart för en del lärare. Hur stor del? Varför kan Skolverket inte medverka till att DigiMat når dessa lärare?

9. Vem vid Skolverket har fattat beslutet att Skolverket “mycket sällan skall tipsa om enskilda resurser för lärande/undervisning”? Är DigiMat en “enskild resurs” och då i vilken mening?

10. Det det digitala samhället ställer nya krav och villkor för skolutbildningen i matematik/teknik + programmering. DigiMat är utvecklat av högsta akademiska kompetens och sätter en ny standard för den nya läroplanen. Vill verkligen inte Skolverket medverka till en standardhöjning i svensk skola?

Detta är viktiga frågor som Skolverket har att svara på.

Vänliga Hälsningar
Claes 


Lotta säger sig komma med svar, som kommer att presenteras nedan.

1 kommentar: