fredag 13 oktober 2017

Digitala Läromedel Kan Höja Skolresultat

DN tar idag upp studien Digital Tools in Education utgiven av SNS:
  • Nationalekonomen Carla Haelermans sammanfattar lärdomar från den internationella forskningslitteraturen om digitala lärverktyg i skolan. 
  • Hon har också genomfört åtta olika experiment på högstadieskolor i Nederländerna för att ta reda på hur de digitala verktygen påverkar elevernas skolresultat. 
  • Hennes studier visar att användning av digitala lärverktyg bidrar till förbättrade skolresultat inom matematik och vissa delar av språkinlärning. 
  • Störst nytta av digitala lärverktyg har lågpresterande elever. 
  • Resultaten visar att det särskilt är möjligheterna till individanpassning av uppgifter som gör de digitala verktygen effektiva.
Detta visar att reformprogrammet Matematik-IT har vind i seglen. Matematik-IT fyller den nya läroplanen, med programmering som del av matematikundervisningen, med konkret innehåll. Och visst: Matematik-IT erbjuder helt nya möjligheter för lågpresterande elever att bli högpresterande, och för högpresterande att nå hur långt som helst.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar