söndag 10 september 2017

Faktaresistens, Onda Krafter ock Klimatförändringar

Filosofiska Rummet i Sveriges Radio tar idag upp temat Kunskapsresistens med utgångspunkt från Åsa Wikforss bok Alternativa Fakta, Om Kunskap och dess Fiender, utgående från följande analys presenterad av programledaren: 
  • Frågan om politiken, polariseringen, de sociala medierna och kanske även våra mänskliga kognitiva förmågor, hur allt detta samspelar i skapande av näthat, konspirationsteorier, beskyllningar om lögn och politiskt korrekta mantran, helt enkelt en kris för begrepp som sant och falskt, rätt och fel.
  • Den frågan är för och brännande intressant  för att vi skall kunna släppa den. Filosofen Åsa Wikforss kommande bok handlar om detta som har kommit att kallas alternativa fakta, och bokens underrubrik lyder Om Kunskapen och dess Fiender. Det handlar om fakta och om faktaresistens, om evidens, sanning och lögn men också om en demokrati i gungning. 
Åsa Wikfors lägger ut texten om varför hon skrev boken i Sveriges Radio och UR Samtiden: Faktaresistens och Alternativa Fakta:
  • Droppen var när dom började tala om alternativa fakta, då tänkte jag att nä nu får det vara nog: när centrala påståenden om kunskap och sanning och evidens ifrågasätts på olika sätt, då kände jag att då får en filosof gå in och bidra på olika sätt. 
  • Det faktum att vi i grunden är rationella utnyttjas också av onda krafter...De desinformationskampanjer som oljeindustrin har ägnas sig har varit effektiva....och fått oss att ifrågasätta vetenskaplig evidens genom att sprida det falska påståendet att vetenskapliga experter är inte ense om att mänsklig aktivitet orsakar klimatförändringar.
Vi kan här se hur Sveriges Radio och TV säljer det nya begreppet "faktaresistens" som kopplas till ledord som "kunskapen och dess fiender", "onda krafter", "näthat" och "konspirationsteorier" med skepticism till klimatalarmism (framförd av "klimatförnekare") som skräckexempel.

Åsa har ingen kunskap om jordens klimat, men låter sig villigt från sin akademiska position som filosof ingå i den statligt understödda propaganda som hjärntvättar svenska folket, där till vokabulären med "klimatförnekare" nu kan läggas  "faktaresistens" och "kunskapens fiender".

Hur har det kunnat bli så galet Åsa att det är Dig själv Du beskriver med dessa ord? Varför sprider Du som filosof farlig politisk propaganda som om 1984 är vår tid? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar