tisdag 29 augusti 2017

Klimatvetenskapens Tragedi: Professorernas Svek

Sten Kaijser skriver på Klimatupplysningen att klimatprofessor Lennart Bengtson har fel när han påstår:
  • Tragedien med klimatvetenskapen är att den till övermått drabbats av lekmannaintresse...har den allmänna debatten helt spårat ut då det stora flertalet som yttrar sig inte vet ett jota vad de vad de pratar om.
Jag håller med Sten Kaijser: Felet med klimatvetenskapen är inte "lekmannaintresse" utan tvärtom att den "professionella klimatvetenskapen" vid universitet, akademier och forskningsinstitut (som Lennart Bengtsson representerar) legitimerar en politiskt driven koldioxid-alarmism genom att fabricera underlag i form av teori och observation, som är medvetna rena falsarier. 

Detta är klimatprofessorernas svek mot mänskligheten och det är "lekmannaintresset" i bloggosfären (representerat av bl a Sten Kaijser) som uppdagat sveket. Domen över den professionella klimatvetenskap som svikit sin uppgift kommer att vara hård. 


PS. Jag ingår numera i Klimatrealisternas Vetenskapliga Råd (tillsammans med Wibjörn Karlen och Nils-Axel Mörner). Det gör inte klimatprofessor LB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar