onsdag 11 november 2015

Svd Debatt: Matten Sållar Bort


På SvD Debatt skriver idag Daniel Smirat, Anna Manell och Peter Larsson under rubriken ”Matten sållar bort barn till lågutbildade” (med inspiration från en ny avhandling):
  • Mate­matik är ett ämne laddat med negativa associationer om att det är svårt och tråkigt, ofta kopplat till att ett misslyckande kan lura runt hörnet. 
  • Skola och omgivning gör sitt till för att förstärka detta, och den matematikintensiva ingenjörsbanan beskrivs ofta som tuff och olämplig för den som inte är duktig i matte.
  • Räkneexempel och problemformuleringar speglar ofta en snäv verklighet vilket får till följd att barn som inte känner igen sig i den verkligheten får svårare att lösa talen och visa vilken förståelse och kunskap de har. 
  • Till detta ska läggas att undervisningsmetoden inte sällan görs onödigt torftig med mycket ensamräkning där sammanhang och verklighetskoppling saknas. 
  • Kreativa diskussioner och aktiv problemlösning tillsammans lyser med sin frånvaro.
Detta har jag predikat i 20 år, och mitt svar idag är Matematik-IT = ett nytt kärnämne, som ersättning för nuvarande traditionella skolmatematik, vilken inte längre är meningsfull för någon.

Samma budskap framförde jag till Peter Larsson, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer, vid ett ett möte 2009 (se här och här), och kanske tiden nu är mogen för Sveriges Ingenjörer att stödja Matematik-IT. Jag skall i alla fall försöka en gång till...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar