tisdag 26 augusti 2014

KVA Omprövar Klimatuttalande: Koldioxidalarmism Saknar Vetenskaplig Grund

Så är den till slut på gång, den av många efterfrågade revisionen av KVAs klimatuttalande från 2009, som utgick från IPCC. Wibjörn Karlen anger utgångspunkten för KVAs nya uttalande värdigt en vetenskaplig akademi, denna gång grundat på vetenskap istället för politik:
  • Förekomsten av växthusgaser i atmosfären, främst vattenånga, bidrar till att en rimlig temperatur råder vid jordytan. Andra gaser som koldioxid, metan och klorfluorkarbonater vars förekomst påverkas av människans aktivitet, betraktas också som växthusgaser men omfattningen av deras inverkan på klimatet är osäker.
  • Koncentrationen av CO2 i atmosfären kommer att öka. I vad mån denna ökning kommer att påverka klimatet är inte känt. Trots den ökade koncentrationen av CO2 i atmosfären under de senaste arton åren har inte den global temperatur stigit. Effekten av andra växthusgaser är inte väl känd. 
  • Att dra långtgående slutsatser om trender i klimatet på grundval av data från några 10-tal till ett 100-tal år kan leda till dyra och meningslösa åtgärder.
Lennart Bengtsson som skrev uttalandet från 2009 har under senare år ändrat ståndpunkt till att vara uttalad skeptiker till den koldoxidalarmism som predikas av av det politiska organet IPCC. LB torde instämma i WKs ovanstående beskrivning av den vetenskapliga grunden för IPCCs koldoxidalarmism: Någon sådan vetenskaplig grund finns inte. 

När väl KVA senare i höst satt detta på pränt kommer den svenska klimatpolitiken att skrivas om. Notera att LB och WK är Sveriges mest meriterade klimatvetenskapsmän och borde vara de som svenska politiker och svenska folket lyssnar på, istället för tungomålstalande gröna aktivister.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar