onsdag 4 december 2013

Pisa: Sverige Kan Ta Täten med IT-Matematik som Nytt Skolämne


Sverige ligger slaget till marken av Pisa-undersökningen av 15 åriga skolelevers prestationer i matematik, Folkpartiet med Jan Björklund i katedern är knäckt och Alliansen går mot en säker valförlust:
  • Skolverket: Läget är allvarligt.
  • SvD: Sverige rasar fortare än något annat land i den stora Pisa-rapporten om kunskaper i matematik.
  • DN: Resultatet av årets Pisa-undersökning var nedslående. Att svenska 15-åringars resultat rasar i jämförelse med andra länder är ett reslutat av en skola som misskötts länge, säger Lärarnas Riksförbund.
  • Expressen: De svenska elevernas resultat har kraftigt försämrats....I årets huvudämne matematik har resultatet rasat...Utvecklingen i Sverige är den sämsta bland OECD-länderna.
  • Lotta Gröning: Vi bevittnar en skola i fritt fall.
  • Frida Boisen: En havererad ruin till skolväsende.
  • K G Bergström: Detta kan avgöra valet.
  • osv osv
Men det finns ett annat sätt att tolka svenska elevers dåliga prestationer i det traditionella matematikämne som testas i Pisa-undersökningen: Svenska elever kan i mindre grad än många andra länders elever motiveras att ägna sin energi åt något som upplevs som både krångligt och meningslöst.

Många svenska elever frågar sig varför man skall ägna år av möda att hantera bråkräkning eller använda formeln för lösning av en andragradsekvation, eller att ställa upp räta linjens ekvation i alla de tusen fall som skall betas av. 

När eleven frågar varför, så har läraren inget svar på detta, annat än att om man inte lyckas få godkänt i matematik så är det kört, och det är inte roligt. Läraren har nämligen i sin egen lärarutbildning inte fått någon annan information än att matematik är både roligt och nyttigt, så tycker alla elever egentligen, om det nu bara inte går snett på vägen nånstans, för då fortsätter det så och då är det kört. Tanken är att om man (läraren, föräldern, stödpersonalen, specialpedagogen, mormor och morfar, osv) bara kan fånga upp precis första gången det går snett och sedan fortsätta med denna styrning, så kommer alla elever att tycka att matematik är både roligt och nyttigt och då klara åtminstone godkänt. 

Men det finns ett annat sätt att närma sig denna problematik och då se Pisa-undersökningen i nytt ljus. Tänk om elevens upplevelse av matematik som krångligt och meningslöst, är en adekvat känsla eftersom den traditionella matematikundervisning som meddelas har tappat sin mening i dagens IT-samhälle, där matematiken har en annan och i själva verket mycket viktigare roll än på den gamla goda tiden, då huvuduppgiften var bråkräkning och lösning av andragradsekvationer, något som gav tillträde till goda samhällspositioner om det klarades väl. 

Tänk om det är så? I så fall ligger svenska elever före i sin verklighetsuppfattning, och skulle mycket väl kunna stimuleras av rolig, intressant och användbar IT-Matematik (se 61 bloggposter) som ersättning för det traditionella matematikämnet. Sverige skulle då kunna vända förlust till seger, på samma sätt som Sverige skulle kunna ha gjort i play-off mot Portugal om bara inte tron på den egna förmågan hade sviktat. 

Jag har försökt få både Alliansen och S att tänka i dessa banor, dock utan någon framgång hittills. Men kanske kan Pisa-undersökningen medverka till att skapa den krismedvetenhet som krävs för att våga öppna ögonen och tänka konstruktivt framåt, istället för uppgivet bakåt med resultat att ännu mer resurser satsas på ett i grunden meningslöst projekt.

Sverige kan aldrig konkurrera med Kina vad gäller kateder-matematik av igår, men Sverige kan ta täten vad gäller IT-Matematik idag och imorgon.

Jag skall göra ett nytt försök att nå Björklund eller Löven. Valet kan avgöras av skolfrågan och där finns IT-Matematik som en joker. Tänk om någon vågade tro på sin egen förmåga att tänka konstruktivt och använde den, lite grann åtminstone. Men om ämnet är matematik så drabbas nästan alla av black-out under traditionens tryck och tycker att dom korkade, fastän dom inte är det, och tankeförmågan upphör.Tänk...


1 kommentar: