tisdag 23 juli 2013

Överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen

Jag har nu inskickat min överklagan till Högsta Förvaltningsdomstolen av Kammarrättens i Stockholm domar 2013-07-04 i mål 3141-13 och 3160-13 att avslå mina överklaganden till Kammarrätten av KTHs beslut att inte lämna ut identifierad e-post mellan rektor-dekan-prefekt-avdelningsföreståndare-linjeledare rubricerad Gomorron Sverige och MST/BodyandSoul.

1 kommentar: