söndag 28 mars 2010

SMHI (och KVA) stödjer IPCC

SMHI uttalar i Om IPCC och Klimatvetenskapen:
  • FNs klimatpanel, IPCC, har debatterats flitigt under de senaste månaderna. Upphovet har varit enstaka fel – och påstådda sådana – i IPCCs rapport från 2007. Även sättet på vilket panelen har reagerat på händelserna har väckt frågor.
  • Att enstaka fel förekommer hindrar inte att kunskapsläget från den internationella forskningen står sig mycket väl. Befintlig kunskap har i huvudsak bekräftats av forskningen sedan den senaste rapporten, i takt med att nya mätningar tillkommit och modeller och analysmetoder förbättrats.
I likhet med Kungliga VetenskapsAkademien står SMHI oreserverat bakom IPCC, trots alla skandaler. Hur länge till skall detta hålla? Vad blir konsekvensen för svensk klimatpolitik när
SMHI och KVA tvingas revidera sin hållning?

Samtidigt meddelar SvD i Klimatpanelen Mitt i Stormen:
  • FN:s klimatpanel IPCC sammanställer rapporter om tillståndet på jorden som världens ledare lutar sig mot. Men panelen har kritiserats hårt sedan flera fel upptäckts i klimatrapporterna. Hur ska IPCC återskapa förtroendet – för sig själv och forskningen?
  • Phil Jones har löpt gatlopp efter mejlskandalen. Han övervägde självmord efter att ha blivit hotad till livet.
Hotad till livet, av vem/vilka? Att överväga självmord på grund av hot till livet? Klimatdebatten är motsägelsefylld.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar