onsdag 1 maj 2013

Kan Myndighet Vägra Lämna ut Handlingar i ett Ärende som Inte Finns?

KTH har beslutat att inte låta mig ta del av e-post avseende "Gomorron Sverige" enligt specifik logg, med den muntligt förmedlade ytterligare motiveringen att e-posten inte avser ett "ärende" och att det således inte finns några "handlingar i ärendet" som jag har rätt att ta del av som "part i ärendet". I beslutet anges att det kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm.

Här finns nu några juridiska nötter att knäcka:
  1. Kan en myndighet vägra lämna ut handlingar i ett ärende som inte finns? 
  2. Om myndigheten beslutar att vägra utlämning av "handlingar" såsom icke varande "allmänna handlingar" men medger överklagande, betyder det att det de facto finns ett "ärende" definierat av de "handlingar" som inte kan lämnas ut, och därmed "handlingar i ärendet" som skulle kunna lämnas ut till "part i ärendet" om Kammarrätten så beslutade?
Mina svar är Nej på fråga 1 och Ja på fråga 2. KTH bör alltså om KTH verkligen inte vill låta mig få läsa e-posten enligt loggen, helt enkelt hävda att e-posten inte finns och därför inte kan varken vägras utlämning eller utlämnas. Enda möjligheten att göra detta till en sanning är att radera e-posten. Då skulle det inte finnas något ärende och ej heller några handlingar i ärendet (utom förstås loggen som är allmän handling och tillgänglig även för de som inte är "part i ärendet").

Notera att jag som "part i ärende" har en vidare rätt att ta del av "handlingar i ärendet" än vad Offentlighetsprincipen anger. KTH skriver i sitt beslut att det finns "handlingar" men att  dessa inte är "allmänna handlingar".  KTH skriver alltså att det finns ett "ärende" definierat av dessa "handlingar" och det följer då att jag som "part i ärendet" har rätt enligt svensk grundlag att ta del av e-posten ifråga, om den bara inte är raderad.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar