lördag 18 maj 2013

Vad Säger KTHs Rektor om Gomorron Sverige och Globala Nätkurser?


KTHs Rektor Peter Gudmundson har hittills lojalt ställt sig bakom den censur av mitt reformprogram Mathematical Simulation Technology (MST) som utövats av Skolan för Teknikvetenskap KTH sedan hösten 2010 i form av förbud att länka till MST på nät kontrollerat av KTH.

En fortsättning av denna (grundlagsstridiga) censur ligger nu hos Kammarrätten i Stockholm som min överklagan av KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av e-post mellan Prefekt/Matematik, Dekan/Teknikvetenskap och Rektor/KTH över ämnet "Gomorron Sverige" enligt e-post logg, med uppenbar koppling till min planerade, men sedemera inställda, medverkan i Gomorron Sverige den 15/4, där jag skulle ha talat om MST.

Varken Prefekt eller Dekan har varit villig att för mig redovisa vad denna e-post handlade om och frågan går nu till Rektor i form av följande

Brev till Rektor KTH Peter Gudmundson 17 maj kl 21.15:

Hej Peter. 

Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm lämnat in min överklagan av KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av e-post mellan prefekt matematik, dekan SCI och rektor KTH den 12 - 15 april över ämnet "Gomorron Sverige" dokumenterad i logg över e-post. Enligt prejudikat från Kammarrätten i Göteborg bör Kammarrätten i Stockholm ge mig rätt att ta del av denna e-post.

Jag har frågat dekan SCI Leif Kari vad e-posten handlade om och fått beskedet att KTH givit svar på min fråga, vilket jag dock inte fått mig meddelat. Jag frågar nu Dig Peter i Din roll som Rektor KTH och som part i denna kommunikation: Vad handlade sagda e-post om? Jag förväntar mig ett svar utan dröjsmål. 


Vänligen, Claes.

Frågan är nu om Rektors lojalitet med Dekan/Teknikvetenskap också inkluderar ärendet "Gomorron Sverige" hos Kammarrätten, eller om till slut Rektor kommer att markera distans till Dekan/Teknikvetenskap. Rektors svar (eller icke-svar) på mitt brev kommer att visa detta.

Rektor ingår i Mattekommissionen och är också inledningstalare vid det kommande seminariet Överlever Högskolan Globala Nätkurser? I båda fallen finns en nära koppling till MST som kommer att lanseras som global nätkurs i matematik under hösten 2013.

Om Rektor KTH skall följa sin tidigare linje så skall han svara att KTH kommer att överleva genom att helt enkelt förbjuda länkning till globala nätkurser på nät kontrollerat av KTH.  Rektors inledningstal kommer att visa om detta är tanken.

Att KTH förbjudit länk till MST är ett väl dokumenterat faktum. Att KTH stoppat min medverkan i Gomorron är inte bevisat men det finns mycket som tyder på detta. Den av KTH mörkade e-posten om "Gomorron Sverige" ligger nu hos Kammarrätten och kan när den väl öppnas visa sanningen. Frågan är vad Rektor tänker göra i detta läge: Ligga lågt och inte säga något med risk för att bli feltolkad, eller öppna munnen och visa sina kort?

PS Inget svar från Rektor 20 maj kl 10.30. Svar inkommer kl 16.30 och redovisas i nästa post.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar