onsdag 15 maj 2013

Prejudikat: Intern e-post Kan Vara Allmän Handling

Fackförbundet ST meddelar på sin hemsida Publikt ett för mitt ärende i Kammarrätten i Stockholm viktigt prejudikat i form av följande dom fattad av Kammarrätten i Göteborg:
 • Lunds universitet kan tvingas lämna ut e-post sedan Kammarrätten konstaterat att interna e-postbrev som inte ska omarbetas eller bli till ärenden ska betraktas som upprättade genom att de sänds.
 • En kvinna begärde att få se den e-post där hennes namn nämns under en viss period och från en viss anställd vid Lunds universitet. Universitetet nekade med hänvisning till att kommunikation mellan anställda är internt arbetsmaterial.
 • Men kvinnan överklagade beslutet till Kammarrätten, som ger kvinnan rätt.
Mitt fall är liknande: E-post som uppenbarligen handlar om min person och som inte skall omarbetas eller bli till ett ärende, skall betraktas som upprättad genom att den sänds.

KTHs vägran att låta mig ta del av av mig begärda e-posten enligt logg motiveras på följande sätt:
 • De interna e-postmeddelanden som efterfrågas är varken inkomna, expedierade eller på annat sätt upprättade varför de inte är att betrakta som allmänna handlingar i den mening som avses i Tryckfrihetsförordningen.  
KTH tolkar lagen så att den aktuella e-posten inte är upprättad, medan Kammarrätten i Göteborg anser att den är upprättad genom att den avsänts. För att KTH skall vinna detta mål måste Kammarrätten i Stockholm gå emot Kammarrätten i Göteborg.

PS1 Det skall bli intressant att i vilket läge KTHs centrala administration med rektor-juridisk avdelning-registratur kommer att distansera sig från nivån dekan-prefekt, som utfört censurhandlingarna. Hittills har KTH agerat som en sammansvetsad monolit vs min person, men rektor måste till slut publikt säga att censur är inget rektor stödjer och om sådan har utövats på KTH, så måste ansvar utmätas.  Kanske är vi nära denna punkt.

PS2 Här är kommunikation med Leif Kari dekan SCI över ämnet "Gomorron Sverige"

Brev till Leif Kari 4 maj:
 • Kontaktade SCI-skolan SVT med anledning av min avtalade medverkan i Gomorron Sverige 15/4, som jag annonserade på min blogg 4/4? Jag förväntar mig ett snabbt svar. Vänligen, Claes.
Brev från Leif Kari 6 maj:
 • Tack för ditt ebrev. Jag känner inte till att några sådana kontakter tagits.Vänligen, Leif Kari.
Brev till Leif Kari 6 maj:
 • Tack för denna information Leif. Får jag då fråga Dig vad Din epost på KTH med Sandra Di Rocco över ämnet: SVT Gomorron Sverige/VIKTIGT den 12 - 15 april, handlade om? Vänligen, Claes.
Brev till Leif Kari 7 maj:
 • Jag tycker Du som dekan SCI borde svara på min fråga: Vad handlade kommunikationen rektor-dekan-prefekt 12 - 15 april över ämnet Gomorron Sverige egentligen om? Vänligen, Claes.
Brev från Leif Kari 12 maj:
 • Claes, Du har redan fått svar från KTH angående denna kommunikation. Vänligen, leif.
Brev till Leif Kari 12 maj:
 • Nej Leif det har jag inte. Vad handlade den om?
Ingen ytterligare kommunikation till 17 maj kl 16.53, men så kommer:

Brev från Leif Kari 17 maj kl 16.54:
 • Claes, Du har redan fått svar från KTH angående denna kommunikation. Vänligen, leif.
Brev till Leif Kari 17 maj kl 17.51:
 • Leif, jag vill ha svar direkt från Dig och inte ett svepande svar att jag skulle ha fått något slags svar från KTH, vilket jag inte fått. Ärendet "Gomorron Sverige" ligger nu hos Kammarrätten och frågan är vad Din kommunikation med prefekt och rektor om detta ärende enligt logg för e-post, egentligen handlade om. Jag ställer nu denna fråga ännu en gång till Dig personligen och förväntar mig ett ordentligt svar och inte bara en meningslös upprepning av Ditt tidigare icke-svar. Detta utan vidare dröjsmål. Claes.
Inget svar från Leif Kari 17 maj kl 20.45. I avaktan på svar har jag skickat

Brev till Rektor KTH Peter Gudmundson 17 maj kl 21.15:
 • Hej Peter. Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm lämnat in min överklagan av KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av e-post mellan prefekt matematik, dekan SCI och rektor KTH den 12 - 15 april över ämnet "Gomorron Sverige" doumenterad i logg över e-post. Enligt prejudikat från Kammarrätten i Göteborg bör Kammarrätten i Stockholm ge mig rätt att ta del av denna e-post.
 • Jag har frågat dekan SCI Leif Kari vad e-posten handlade om och fått beskedet att KTH givit svar på min fråga, vilket jag dock inte fått mig meddelat. Jag frågar nu Dig Peter i Din roll som Rektor KTH och som part i denna kommunikation: Vad handlade sagda e-post om? Jag förväntar mig ett svar utan dröjsmål. Vänligen, Claes.
 PS3 Logiken i domen från Kammarrätten i Göteborg är glasklar:
 1. En handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är upprättad hos myndighet.
 2. Handling anses upprättad hos myndighet, när den har expedierats. Handling som ej har expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen ej hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts.
 3. Undantaget enligt 9 § andra stycket avser utkast eller koncept vilket inte är tillämpligt om handlingen är färdigställd och inte avses omarbetas. 
Slutsatsen är att det inte räcker med att hänvisa till att en viss handling är "internt arbetsmaterial" för att undgå insyn. För detta fordras att det "interna arbetsmaterialet" har formen av utkast eller koncept som är avsett för omarbetning. Om handlingen inte är avsedd att omarbetas är den färdigställd i och med att den skickas och är därmed upprättad.

KTH använder dock inte argumentet att e-posten i mitt fall skulle vara "internt arbetsmaterial", utan försöker istället med det simplare argumentet att e-posten är varken inkommen, expedierad eller på annat sätt upprättad. KTH missar här det explicit angivna fallet att en handling anses upprättad om den färdigställts. KTHs avslag grundar sig alltså på ett missförstånd vad gäller lagens bokstav, och i rättsliga sammanhang kan sådant vara fatalt eftersom missförstånd inte räknas som giltigt argument. 

2 kommentarer:

 1. Nikmati Promo Natal 2019 Dan Semangat Tahun Baru 2020 Bersama kami di BOLAVITA dengan berbagai hadiah yg super menarik dan pastinya cukup menggiurkan untuk anda...

  Untuk Infomasi Lebih Lanjut Bisa Hub kami Di :
  Wechat : bolavita
  Line : cs_bolavita
  WA : 0812-2222-995
  Link : www.855sm.live

  Ayo segera daftar dan Menangkan Hadiah nya :)

  SvaraRadera
 2. Alasan Kenapa Kamu Harus Bermain Judi Di Museumbola
  * Permainan Lengkap dari A sampai Z
  * Opsi Deposit Banyak Seperti Bank, E-Cash , PULSA
  * Semua Rekening Bank termasuk Bank Daerah Bisa Di Daftarkan
  * Bonus Banyak
  * Deposit 2 Menit
  * Withdraw 5 Menit Paling Lama
  * Cs Professional 24 Jam Online

  Daftar Museumbola
  Link Alternatif Museumbola
  Judi Bola Online
  Slot pulsa tanpa potongan
  Demo Slot Habanero

  SvaraRadera