torsdag 30 maj 2013

Överklagan E-post MST/BodyandSoul

Jag har nu till Kammarrätten i Stockholm överklagat KHTs avslag på min begäran att få ta del av e-post  i ärendet "MST/BodyandSoul" under tiden 24/8 - 10/9 2012 tillhörande dekan SCI Gustav Amberg, studierektor Matematik Lars Filipsson och avdelningsföreståndare Numerisk Analys Anna-Karin Tornberg, vilken direkt kopplar till beslutet av dekan SCI att förbjuda länk till min ebok Mathematical Simulation Technology (MST) på KTHs webb beskrivet som KTH-gate2.

I sitt avslag argumenterar KTH på samma sätt som i det tidigare behandlade ärendet "Gomorron Sverige":
  • E-posten ifråga är vare sig inkommen, expedierad eller på annat sätt upprättad, och är därför inte allmän handling.   
KTH anger inte vilken lagparagraf som härvid åberopas, och någon sådan finns inte heller:
KTH säger att e-post som inte på ett "eller annat sätt är upprättad", inte är allmän handling därför att den inte är upprättad. Men det är ju en meningslös truism att säga att handling som inte på något sätt är upprättad, inte är upprättad, och är därför ingen lagparagraf.

Att KTHs chefsjurist upprepat argumenterar på detta meningslösa sätt är mycket förvånande. Att Kammarrätten inte skulle genomskåda KTHs tomma tautologiska argumentering, är hart när omöjligt att tänka sig.

Som tidigare missar KTH att färdigställd hos myndighet bevarad handling är upprättad handling och därmed allmän handling enligt prejudikat från Kammarrätten i Göteborg (min hemstad).


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar