onsdag 8 maj 2013

Överklagande till Kammarrätten: E-post om Gomorron Sverige

Här är ett utkast till min överklagan till Kammarrätten. Av någon anledning skall överklagan inges till KTH för vidare befordran till Kammarrätten. Synpunkter emottages tacksamt, särskilt av juridiskt kunniga. Överklagan i slutlig form kommer att lämnas in till KTH 13 maj.

Till Kammarrätten i Stockholm

Överklagande av Myndighetsbeslut av KTH avseende allmän handling/partsinsyn

Härmed överklagar jag Myndighetsbeslut VF 2013/0276 av KTH att avslå min begäran att som allmän handling ta del av e-post under tiden 12 - 15 april mellan rektor KTH-dekan SCI/KTH-prefekt Matematik/SCI/KTH med rubricerat ärende: SVT Gomorron Sverige/VIKTIGT enligt bifogad e-post logg.  

Jag överklagar samtidigt beslut av chefsjurist KTH Christina Engström att avslå min begäran att med stöd av Förvaltningslagens bestämmelse om rätt till partsinsyn ta del av samma e-post.

Skälet att jag vill ta del av denna epost är att jag befarar att det var en intervention från KTH som stoppade min med SVT avtalade medverkan i Gomorron Sverige den 15 april, vilken jag annonserade på min blogg Claes Johnson on Mathematics and Science (http://claesjohnson.blogspot.se) den 4 april på följande sätt:
 • Jag är nu inbokad för SVTs Gomorron Sverige måndagen 15/4 kl 06:40 för att ge min syn på dagens och morgondagens matematikutbildning...
 • Nu får vi se om KTHs censurarm når in ända i SVT och stoppar mig från att förmedla diverse sanningar till Sveriges folk, från tv-soffan.
Med KTHs censurarm avses här den händelse 2010 då KTH mot kursansvarigas vilja förbjöd länk till min nya (ännu icke publicerade) ebok Mathematical Simulation Technology, genom ett koordinerat mediadrev:
 • En kursbok har censurerats på KTH mitt under pågående kurs. Den innehåller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, programansvarig för teknisk fysik på KTH. Vi vill inte ha något med boken att göra....Det ska mycket till för att jag som programansvarig ska stoppa en bok. Det är mycket allvarligt, säger Leif Kari. (Ny Teknik 30 november 2010)
 • Efter att studenterna klagat tog skolan bort sidor i boken. (DN 30 november 2010)
 • KTH-kurslitteratur förnekar klimatförändringen... Studentprotester tvingade KTH att plocka bort boken. Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. (Metro teknik 30 november 2010).
Den verkliga anledningen till censuren hade ingenting med klimat att göra (censur av matematisk analys av klimatmodeller är förbjuden), utan den var att boken presenterar en ny syn på matematikutbildning vid teknisk högskola, som ifrågasätter den traditionella utbildningen. Censuren upprepades 2012 då min medförfattare ville länka till boken i en kurs given av honom, men nekades detta av KTH.

Observera att en ebok bara existerar om det finns en länk till boken, och att förbjuda länk till en ännu icke publicerad ebok, är detsamma som att göra den omöjlig att läsa, dvs i realiteten detsamma som att "bränna boken".

Denna historia utgör bakgrunden till min begäran att ta del av nämnda epost och beskrivs utförligt på min blogg under KTH-gate, KTH-gate2 och KTH-gate3. 

KTH vägrar nu att låta mig ta del av kommunikation rektor-dekan-prefekt över ärendet Gomorron Sverige/VIKTIGT enligt logg och vägrar även att inför mig på minsta sätt beskriva vad denna kommunikation handlade om.

För mig är det viktigt att veta om KTH fortsätter att tysta min röst, nu utanför KTH i min roll som medborgare och professor emeritus, eller inte.

Jag anser det vara min grundlagsenliga rätt som medborgare och även min akademiska rätt som professor, att kunna få veta vad KTH som myndighet meddelar omvärlden om mitt arbete och min person. Detta gäller speciellt den aktuella e-posten, som enligt loggen måste handla om min avtalade och annonserade, men sedemera av någon anledning inställda, medverkan i Gomorron Sverige.

PS1 Upprepat önskemål ställt direkt till dekan och prefekt att få reda på vad e-posten handlar om, besvaras med kompakt tystnad. Jag har alltid undrat om högskolans makthavare genomgår en speciell utbildning för att lära sig hur man gör sig onåbar som upphöjd.

PS2 Logg för eposten tillhörande dekan SCI, vilken jag begärde den 5 april, har inte ännu inte utlämnats idag 8 april, tre dagar senare. Enligt lag skall allmän handling lämnas ut skyndsamt, normalt samma dag som begäran inges. Kanske detta blir ett mål i sig.

PS3 Det faktum att KTH gjort maximala ansträngningar för att hindra insyn i ärendet Gomorron Sverige och driver ärendet till Kammarrätten, och inte heller gjort minsta försöka att inför mig förklara sitt plötsliga intresse för detta soff-program, läggs till det tidigare förbudet att länka till min ebok. I ett normalt fall inom regelverket hade ingenting av detta kunnat inträffa.

PS4 Om det skulle visa sig att den begärda e-posten är helt harmlös, kan KTHs vägran att låta mig få veta detta och därmed tvinga mig till en rättslig process, inte ses som annat än en form av trakasseri.2 kommentarer:

 1. Karaktären av generalangrepp på KTH ger ett intryck av rättshaverism som förmodligen inte är till din fördel. Läs argumenten från KTHs jurist och försök bemöta dem istället för att fördjupa dig i det du uppfattar som tidigare illgärningar från KTHs sida.

  Att KTH saknar befogenhet att besluta om medverkan i TV-program är ett rätt bra argument för att de befarade (men helt hypotetiska) kontakterna ändå inte skulle utgöra myndighetsutövning. För att e-post-meddelandena ska vara föremål för partsinsyn måste de kopplas till någon slags myndighetsutövning, vilket jag inte ser att du lyckats göra.

  Jag reserverar mig för att jag inte är jurist, bara juridiskt intresserad amatör.

  SvaraRadera
 2. Det finns en bakgrund som Kammarrätten måste känna till för att kunna fatta ett korrekt beslut. Vad gäller angrepp, betänk att jag är en enda person medan KTH är en hel myndighet med en hel förvaltningsapparat till förfogande.

  SvaraRadera