lördag 4 maj 2013

Lägesrapport KTH-gate3: Vart är Högskolan på Väg?

Frågan som väntar på svar är:
  • Påverkade KTH SVT att ställa in min avtalade medverkan i Gomorron Sverige den 15/4? 
Svaret kan finnas i e-post mellan rektor-dekan-prefekt-adm chef över ämnet "Gomorron Sverige, VIKTIGT", en kommunikation som KTH gör allt som KTHs samlade makt inklusive Juridisk avdelning kan uppbåda, för att dölja för insyn.

KTH påstår att (i) det finns inget att dölja samt (ii) KTHs vägran att visa detta genom låta mig ta del av e-posten som uppenbarligen berör min person, är av rent principiell natur.

Man kan då fråga vad det är för PRINCIP som gör att e-post inom KTH mellan makthavare på KTH ALLTID skall vara undandragen partsinsyn, även om loggen för denna e-post är allmän handling? En PRINCIP som är så viktig att minsta avsteg inte kan tillåtas, varför jag således måste vägras insyn av rent principiella skäl, hur trist det nu än kan kännas för både KTH och mig. En PRINCIP är ju en PRINCIP!

Nej, någon sådan PRINCIP kan ju inte finnas, eftersom den uppenbarligen skulle vara grundlagstridig och den direkt motsägs av det faktum att loggen för e-post är allmän handling.

Men om PRINCIPEN hos Myndigheten KTH ändå är att rektor-dekan-prefekt fritt skall kunna använda KTHs officiella e-post system för att styra över KTHs professorer, utan möjlighet till partsinsyn, så är den ett uttryck för den nya linjeorganisation som nu formar sitt strupgrepp på högskolans professorer. PRINCIPEN säger då att andningshålet i form av e-post logg också måste täppas till.

PS Notera följande time line:
Uppenbarligen är det min fråga till prefekt matematik KTH som drar igång eposten rektor-dekan-prefekt-adm chef över ämnet: "Gomorron Sverige, VIKTIGT". Vad denna epost handlar om tänker KTH behålla som en hemlighet inför både mig och världen.

PS Jag har frågat Leif Kari, dekan SCI-skolam KTH, om SCI-skolan kontaktade SVT i samband med min planerade medverkan i Gomorron Sverige 15/4. Svar meddelas när det inkommer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar