tisdag 7 maj 2013

Kan Jag få Läsa e-post om Gomorron Sverige?

Jag har idag skickat följande förfrågan:

Rektor KTH
Dekan SCI
Prefekt Matematik
Adm chef SCI

Hej Peter, Sandra, Leif och Helene

Juridiska avdelningen KTH vill inte låta mig ta del av e-posten mellan Er över ämnet: Gomorron Sverige, under tiden 12 - 15 april, med hänvisning till en princip om att intern e-post på KTH inte är allmän handling annat än om den avser upprättat eller expedierat ärende.

Jag frågar nu Er direkt om jag kan få ta del av kommunikationen över ämnet: Gomorron Sverige? Detta eftersom den förmodligen berör min person och själva principen om intern e-post, såsom icke varande allmän handling, därigenom inte skulle behöva rubbas.

Vänligen, Claes


Inget svar. Då får Kammarrätten avgöra detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar