fredag 10 maj 2013

Kan KTH Vägra Visa Allmän Digital Handling i Digital Form?


KTH påstår i Checklista vid begäran om utlämnande av allmän handling under rubriken Digitalt utlämnande:
  • KTH har inte skyldighet att lämna ut digitala handlingar i annat format än som pappersutskrift.
Under rubriken Kopior och avgifter förtydligar KTH med
  • Förutom rätten att ta del av allmän handling på plats finns också en rätt att få ut kopia eller avskrift av en allmän handling.
  • Om en sådan beställning omfattar 10 sidor eller mer skall vi ta ut en avgift enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgiften för en beställning på tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är avgiften 2 kronor. Nio sidor eller mindre skall alltså tillhandahållas utan avgift.
Logg över intern e-post på KTH är allmän handling och existerar primärt i digital form. KTH påstår sig nu inte ha skyldighet att utlämna denna handling i sin primära digitala form, utan endast som pappersutskrift  till en kostnad av 2 kr per sida. En digital logg på tiotals Mb kan i form av pappersutskrift bestå av många tusentals sidor och kostnaden att ta del av loggen skulle alltså kunna röra sig om många tusentals kronor. Detta begränsar möjligheten till insyn och förefaller strida mot Tryckfrihetsförordningen:
  • 1 § Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. Lag (1976:954). 
  • 12 § Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.
Grundlagen säger alltså att allmän handling i digital form skall vara tillgänglig på stället utan avgift, medan KTHs säger sig inte ha skyldighet att lämna ut allmän handling i digital form annat än som pappersutskrift till en kostnad av 2 kr per sida. Jag får intrycket att KTH här inte följer vare sig grundlagens skrivning eller intentioner..

Jag har begärt att ta del av logg tillhörande dekan SCI/KTH under tiden 4 april - 5 maj, och efter flera påminnelser kommer den nu att sändas till mig som i pappersform (114 sidor) till den nätta summan av 258 kr + porto. Jag förstår nu att jag istället skulle kunna ta del av denna logg på stället utan avgift, en möjlighet som KTH dock undanhållit för mig, såvida inte KTH enligt ovan anser att detta inte är det möjligt och därför inte kan upplysa mig om att det är möjligt. 

Jag skall nu testa om jag på stället kan ta del av allmänna handlingar på KTH i digital form, eller om KTH vidhåller att digitalt utlämnande vägras med motivering att lagen inte tvingar KTH till detta. Frågan är alltså om KTH tolkat lagen rätt eller fel? Intentionerna verkar i vart fall inte ha följts.  


1 kommentar:

  1. Lycka till, så gör alla myndigheter för att slippa lämna ut handlingar.

    SvaraRadera