onsdag 22 maj 2013

Logg för e-post om "MST/BodyandSoul" 20/8 - 10/9 2012

Jag har nu läst loggen för e-post tillhörande dekan SCI Gustav Amberg, studierektor matematik Lars Filipsson och avdelningsföreståndare numerik Anna-Karin Tornberg och hittat ett 20-tal mail över ärendet MST/BodyandSoul under tiden 20/8 - 10/9 2012, då länk till min ebok MSTBodyandSoul förbjöds av KTH. Jag har begärt att få ta del av denna e-post som av allt att döma dokumenterar detta beslut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar