torsdag 23 maj 2013

Nät-censur av KTH ht 2012: Fråga för JK

KTH-gate2 betecknar den nät-censur av min ebok Mathematical Simulation Technology (MST/BodyandSoul) författad tillsammans med Johan Jansson, forskare och lärare vid KTH, som utövades av KTH under hösten 2012, som en direkt fortsättning av nät-censuren hösten 2010 beskriven som KTH-gate och som att döma av KTH-gate3 och "Gomorron Sverige", fortfarande gäller.

Johan Jansson bad mig våren 2012 om medgivande att använda delar av MST i kursen DN2260 The Finite Element Method under hösten 2012 med honom som kursansvarig och lärare, vilket jag gick med på under det enda villkoret att en länk till eboken fanns på kursens hemsida. KTH nekade dock kursansvarig att lägga upp en länk till MST och gjorde därmed eboken otillgänglig för studenterna mot kursansvarigs vilja, utan saklig motivering som framgår av nedanstående.

Jag har begärt att få ta del av e-posten tillhörande dekan SCI Gustav Amberg, studierektor Matematik Lars Filipsson och avdelningsföreståndare Anna-Karin Tornberg över ämnet: "MST/BodyandSoul", enligt logg över e-post omfattande 20 - 30 mail inkluderande rektor, fakultetsdekan m fl.  Som i fallet "Gomorron Sverige" nekar KTH att låta mig ta del av handlingar som direkt berör mig och mitt verk, vilket myndighetsbeslut jag kommer att överklaga till Kammarrätten.

Kommunikationen med kursansvarig finns dock tillgänglig och innehåller följande uttalanden som visar den yttre fasaden vad gäller KTHs beslut om nät-censur av MST under KTH-gate2:

Studierektor Matematik Lars Filipsson:
 • Materialet "Mathematical Simulation Technology" ska inte användas som kurslitteratur och ska inte läggas upp på KTH:s webb.
 • Anledningen till att skolan för teknikvetenskap inte ska använda materialet "Mathematical Simulation Technology" (MST) är att vi som du vet har erfarenhet av det från kursen för F för snart två år sedan.
 • När materialet användes i kursen för F för snart två år sedan gav det upphov till diskussioner i KTHs och SCIs ledning. Bedömningen då, liksom nu, är att skolan inte ska använda materialet, inte erbjuda studenterna det, och inte  förknippas med det. Det är alltså materialet "MathematicTechnology" (MST) som helhet som inte ska användas.
Dekan SCI Gustav Amberg:
 • Instruktionen till dig att inte använda materialet "Mathematical Simulation Technology" i SCIs kurser är en del av den dagliga arbetsledningen inom KTH. Det är inte ett myndighetsbeslut. Motivet till att skolan för teknikvetenskap inte ska använda materialet "Mathematical Simulation Technology" (MST) är att vi som du vet har erfarenhet av det från kursen för F för snart två år sedan. Du var ju en av dem som då undervisade den kursen. De erfarenheterna innebär att SCI inte ska använda materialet och inte förknippas med det.
Vi läser att 
 • Länk till MST på KTHs webb förbjuds av SCI, mot kursansvarigs vilja.
 • Studenterna skall inte ges möjlighet/erbjudas att läsa MST, även om de skulle vilja.
 • Länk till MST förbjuds för att SCI ska inte skall kunna "förknippas" med MST.
Förbudet att lägga upp länk till MST på KTH-webb meddelas kursansvarig av dekan SCI Gustav Amberg, "som en del av den dagliga arbetsledningen inom KTH", ett förbud som "inte är ett myndighetsbeslut" och därmed inte kan ifrågasättas eller överklagas, precis som om KTH vore vilket privat företag som helst med strikt linjestyrning. Att censur av akademisk skrift skulle få utföras av högskoledekan därför att dekanen inte anser sig vilja "förknippas" med vad skriften uttrycker, har knappast stöd i grundlagen, utan kan snarare förknippas med det som ligger utanför.

Mitt bestämda intryck är att dekan SCI Gustav Amberg har utövat nät-censur av MST utan annan motivering än att tidigare erfarenhet av samma nät-censur finns, detta i direkt strid med kursansvarigs vilja och KTH-teknologers rätt att fritt kunna rätt få läsa vad de vill på nätet. 

Är detta någonting som KTH med rektor och fakultetsdekan som högsta ansvariga vill ställa sig bakom?  Ingår det i befogenheterna för en KTH-dekan "som en del av den dagliga arbetsledningen inom KTH", att kunna förbjuda länk till ebok författad av kursansvarig, mot kursansvarigs vilja och utan motivering, och därmed de facto "bränna boken på KTH". 

Jag tror inte det, men det blir JK som till slut får svara på dessa frågor i ett större mål om nät-censur och förhindrande av framträdande i SVT.

PS1 Dekan Ambergs beslut att förbjuda MST kan ställas mot följande information från studierektor Filipsson till kursansvarig:
 • Jag tror också att delar av materialet (MST) kan vara relevanta och bra.
 • Om du förfogar över material som behandlar matematiken och kursinnehållet på ett relevant sätt så kan du använda det.
Logiken säger att det måste finnas förbjudna delar av MST som motiverar KTH att förbjuda kursansvarig att använda andra delar av MST, som av KTH bedöms vara "relevanta och bra". Vilka är dessa förbjudna delar och vad är det i dessa delar som gör att "MST som helhet" inklusive relevanta delar, måste förbjudas på "KTH's webb"? KTH ger inget svar utåt på denna (högst relevanta) fråga. Svaret finns förmodligen i den av mig begärda men av KTH nekade interna e-posten i ärendet.

PS2 Ju större ansträngningar KTH gör för att dölja intern kommunikation, desto allvarligare blir fallet juridiskt för de myndighetspersoner på KTH som står för ansträngningarna. Till ev lagsstridig censur läggs ev lagsstridiga handlingar för att dölja densamma. I allt detta är Rektor KTH fortfarande solidarisk med dekan SCI och kommer därför att bära huvudansvaret inför JK. The point-of-no-return för Rektor är passerad sedan länge, eftersom censuren måste ha sanktionerats genom "diskussioner i KTHs ledning".

PS3 Dekan SCIs motiverar nät-censuren av MST med att SCI skolan inte skall "förknippas med" MST. En statlig myndighet påstår sig alltså ha rätt att förhindra uttryck av allt som myndigheten inte vill "förknippas med", dvs allt som inte myndighetens ledning anser vara passande, vilket kan innefatta varje form av kritik.  Att något sådant skulle vara i enlighet med grundlagen har jag mycket svårt att förstå.

1 kommentar:

 1. Nikmati Bonus Menarik Dari Bolavita Sekarang...
  -Nikmati Bous New member 10%
  -Nikmati Bonus Cashback Hingga 10%
  -Nikmati Juga Bonus jackpot Hingga Ratusan juta Rupiah Setiap harinya...

  Info Lengkap Hubungi:
  WA : 0812-2222-995
  Line : cs_bolavita
  Link : www.bolavita1.com

  TERIMA KASIH

  SvaraRadera