måndag 20 maj 2013

Rektor KTH Vill Inte Tala Ut om Gomorron Sverige


Så här svarar Rektor KTH kl 16.30 på min fråga vad e-posten prefekt-dekan-rektor över ärendet "Gomorron Sverige" handlade om:

Hej Claes,

Du erhållit ett myndighetsbeslut från KTH avseende din begäran att ta del av e-post. KTH har således prövat din begäran och ärendet ligger nu hos Kammarrätten i Stockholm.

Med vänlig hälsning, Peter Gudmundson Rektor KTH

Jag skickade kl 19.28 följande reaktion: 

Hej Peter,

Du svarar inte på min fråga vad e-posten prefekt-dekan-rektor över ärendet "Gomorron Sverige" handlade om. Istället informerar Du mig om ett myndighetsbeslut, som jag själv överklagat till Kammarrätten och alltså är helt förtrogen med. Logiken i Ditt svar saknas.

Om e-posten är harmlös vad gäller min person, så kan det inte finnas någon anledning för Dig som Rektor att undanhålla mig detta. Om däremot e-posten inte är harmlös, så finns det all anledning för Dig som Rektor att inte försöka dölja detta. I båda fallen borde Du som Rektor på min direkta fråga vara beredd att delge mig vad e-posten handlade om, eller hur? Så vad är då Ditt raka svar på min fråga? Detta utan ytterligare undanglidningar, eftersom Du väl känner svaret.

Hälsningar, Claes


Vi läser att Rektor inte svarar på min fråga. Det verkar som Rektor ännu inte distanserat sig från den censur som de facto utövats av skolan för Teknikvetenskap 2010-12 och som, av allt att döma, ånyo aktiverats 2013 som ärendet "Gomorron Sverige".

Här följer ett klargörande "direkt svar" från Dekan Teknikvetenskap Leif Kari kl 19.38 på min fråga den 17 maj, med referens till Rektors icke-svar:

Hej Claes,

Mitt direkta svar till dig: Du har redan tidigare fått svar från KTH angående denna kommunikation. En uppdaterad version av densamme e-postades 16:30 idag från rektor till dig.

Vänligen, Leif

Rundgången är komplett och Kafka skulle kunna lära sig mycket av fallet "Gomorron Sverige".

PS1 Rektors icke-svar med hänvisning KTHs myndighetsbeslut att vägra mig att ta del av e-post om min person, ett beslut de facto fattat av Rektor som nu prövas av Kammarrätten, uttrycker att Rektor är villig att gå mycket långt för att dölja innehållet i e-posten ifråga. Detta visar att Rektor är aktivt engagerad i Processen, och därför inte till Kammarrätten kan säga sig ha varit ovetande, vilket annars är en vanlig utväg ur ett dilemma för högste chefen. Så nu vet vi och Kammarrätten åtminstone detta, vilket är helt i linje med den attityd Rektor visade visavi min person under KTH-gate hösten 2010 och våren 2011.

PS2 Silobreaker har en omfattande rapportering av mitt fall, där widgeten Nätverk ger en beskrivning av de kopplingar som finns.

PS3 Academic Rights Watch kommer att ta upp mitt fall under nästa vecka.

PS4 Överklagande av KTH-beslut till Kammarrätten är mycket ovanligt, och något fall som liknar mitt kan jag inte hitta. Eftersom pilotfall således saknas, kan inte Rektor (rimligtvis) vara säker på att Kammarrätten inte bifaller min överklagan. Det verkar alltså som om Rektor spelar ett högt spel i en form av powerplay som f d ishockey-spelare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar