onsdag 8 maj 2013

Mattekommission, Mattekonferens och Mattelyft Utan Matematiker

Mattekommissionen beskriver sig själv på följande sätt:
  • Mattekommissionen är ett brett samverkansinitiativ med elva representanter från utbildningsväsendet, forskningen och näringslivet som har som mål att höja alla elevers kunnande och intresse för matematik. Tillsammans fungerar vi som ett samlande forum för idéer och initiativ kring hur vi kan utveckla matematikundervisningen i den svenska skolan. Vi vill också sätta fokus på hur lärarutbildningen på ett bättre sätt kan förbereda studenter inför den viktiga uppgiften som matematiklärare.
Ingen av dessa 11 personer är matematiker vid universitet eller högskola i Sverige. Någon sådan representation fanns ej heller vid konferensen 21st Century Mathematics 22-24 april i Stockholm.

Detta är symptomatiskt för tillståndet inom matematikutbildning i Sverige: Universitetsmatematikerna, som har det direkta ansvaret för utbildningen i ämnet matematik vid universitet, har frånträtt sitt övergripande ansvar för utbildningen inom grundskola och gymnasium. 

Resultatet är en skolmatematik som inte längre fungerar, men som heller inte kan reformeras till något bättre eftersom högskolans matematiker inte ger de incitament som krävs för att hjälpa skolmatematiker ur rådande ofruktbara cirkelgång. 

Resultatet är gigantiskt slöseri av ekonomiska och personella resurser när nu Mattelyftet supporterat av Mattekommissionen drar igång, utan engagemang från de universitetsmatematiker som har det yttersta ansvaret. 

Men om detta är det tyst vid högskolan. Det enda Peter Gudmundson, rektor KTH och ledamot av Mattekommissionen, har att säga är att många teknologer har svårt att klara matten på KTH, eftersom de har så dåliga förkunskaper från skolan. Det enda Peter Gudmundson gör att är att stoppa nödvändig reform av matematikundervisningen på KTH.

När jag söker kontakt med Mattekommissionen under Kontakt får jag beskedet att kontaktpersonen ifråga inte kan nås för kontakt pga studier (i skolmatematik?). Vad som finns på kommissionens hemsida är:
  • Mattekommissionen välkomnar Dig till årets kanske viktigaste Matematikkonferens. Den 11 juni samlas utbildningsväsendet, näringslivet, politiken och forskningsvärlden till ett möte där den senaste forskningen inom matematikundervisning möter näringslivets syn på framtida behov av matematikkunskaper. Den svenska skolan behöver undervisningsmetoder som sätter in matematiken i en kontext, som lockar fram lusten och upptäckarglädjen hos eleverna – men hur gör vi det?
Ej heller vid denna konferens finns någon närvaro av svenska matematiker. Hur har det kunnat bli så här tokigt? Varför bär inte svenska matematiker sitt ansvar för matematikundervisningen?

PS1 Frågan på Mattekommissionens hemsida Hur Skapar Vi en Matematikundervisning i Världsklass? ekar tomt.

PS2 Mina upprepade brev till Tobias Krantz, ledamot av Mattekommissionen och forskningschef på Svenskt Näringsliv, med förslag om möte för presentation av ett utarbetade reformprogram för matematikundervisning i klar världsklass, besvaras överhuvud taget inte. Kanske inte heller Tobias Krantz kan nås pga studier (i skolmatematik)? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar