tisdag 30 april 2013

KTH Fattar Myndighetsbeslut att Underlag för Myndighetsbeslut Fattas

Här är en kopia på KTHs myndighetsbeslut att inte låta mig ta del av epost rektor-dekan-prefekt-adm chef med Subject: "Gomorron Sverige, VIKTIGT":


Vid möte med föredragande förvaltningsjurist Maria Palma-Hakem får jag följande förtydligande på vilken laglig grund KTH vägrar att låta mig se myndighets-korrespondens som uppenbarligen handlar om min medverkan i Gomorron Sverige: KTHs förvaltningsjurist påstår alltså helt frankt att det finns inget "ärende", och det finns därför inga "allmänna handlingar" och ej heller någon "part i ärendet".

KTHs myndighetsbeslut är alltså att det inte finns någonting för myndigheten att besluta om och därför beslutar myndigheten att så är fallet, enligt ovanstående myndighetsbeslut.

Det återstår nu att se om Kammarrätten i Stockholm tycker att detta är övertygande motivering.

PS Den vidare frågan om KTH sökt hindra mig att fritt uttrycka min åsikt (dvs brutit mot Yttrandefrihetsgrundlagen) ligger inom Justitiekanslerns anvarsområde. Jag förbereder nu anmälan till JK, som vid utredning torde kunna få läsa vad jag inte får säga och därefter fälla sin dom.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar