onsdag 3 april 2013

Sanningens Stund för KVA

SvD överger i dagens Ledare författad av Ivar Arpi sin tidigare uttalade koldioxidalarmism:
  • Det verkar som om vi har mer tid på oss än vad många alarmister har sagt. Temperaturen stiger nämligen inte som beräknat, trots att koldioxidutsläppen fortsatt att öka. 
  • Temperaturökningen har uteblivit de senaste 15 åren. Den branta stigningen har planat ut till en stabil platå trots att 100 miljarder ton växthusgaser har släppts ut under perioden, vilket är en ökning med 50 procent. 
  • Klimatet verkar vara mer motståndskraftigt än man tidigare har trott. 
  • Kina har tagit 600 miljoner människor ur absolut fattigdom med hjälp av billig kol – inte dyr solenergi. 
  • Ingen demokratiskt vald ledare är beredd att offra jobbtillfällen och tillväxt för att kanske inom hundra år ha minskat utsläppen med någon procent. Framtiden ligger inte i att höja priset på fossila bränslen... 
  • Utvecklingsländerna kommer att tacka nej till tvångströjan med minskade utsläpp... 
Det återstår nu för Kungliga Vetenskapsakademien KVA att följa SvDs exempel och revidera sitt Uttalande: Den vetenskapliga grunden för klimatförändringar, som ger stöd till den koldioxidalarmism som predikas av IPCC och som ligger till grund för svensk klimatpolitik.

Lennart Bengtsson, som är huvudförfattare till KVAs Uttalande, har redan i ett flertal framträdanden i media tagit avstånd från den koldioxidalarmism i linje med IPCC som han tidigare uttryckt.

Jag har i brev till KVA begärt besked om när revision av Uttalandet kommer att publiceras, för det måste komma, men inte fått något svar. Situationen är ohållbar för KVA och sanningens stund är nu kommen.

När KVA reviderat sitt Uttalande kommer svensk klimatpolitik att skrivas om.

PS Till dess revideringen har gjorts, står KVA för samma vetenskap som Potsdam Institute, som nu utgör laughingstock.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar