tisdag 23 april 2013

Logg e-post: Prefekt Matematik KTH med Subject: Gomorron Sverige

Brev från Registrator KTH efter min begäran att få se loggen för e-posten för intern kommunikation på KTH tillhörande Sandra Di Rocco, prefekt matematik KTH, med sökordet "Gomorron Sverige" för 4 - 17 april:

KTH sänder härmed en logg över e-post för aktuell period. Återkom om du vill ta del av mailen, vi kommer då att göra en prövning.

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {claesjohnson@gmail.com}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:09:00

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {claesjohnson@gmail.com}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:35:36

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {rektor@kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:00:13

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:00:13

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {rektor@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:10:36

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:37:18

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:39:08

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 21:53:10

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {helene@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:30:22

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 23:09:35

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {leifkari@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige/ VIKTIGT
Timestamp      : 2013-04-12 16:21:32

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {rektor@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige/ VIKTIGT
Timestamp      : 2013-04-12 16:21:32

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {helene@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:02:57

Sender         : dirocco@math.kth.se
Recipients     : {helene@kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:33:10

Sender         : helene@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 17:09:33

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 11:28:32

Sender         : helene@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 13:59:20

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:42:43

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 09:51:33

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Fwd: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-12 15:52:14

Sender         : leifkari@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-14 21:38:19

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 21:49:24

Sender         : claesjohnson@gmail.com
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : Re: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-15 22:51:02

Sender         : helene@kth.se
Recipients     : {dirocco@math.kth.se}
MessageSubject : RE: SVT Gomorron Sverige
Timestamp      : 2013-04-16 08:22:17

Mvh
Katarina

PS Jag har begärt att få ta del av korrespondensen enligt ovanstående logg. I Vägledning för tillämpning av reglerna för offentlighet och sekretess finns följande information under 3.2 Partsinsyn:
  • För den som är part i ett ärende råder en vidare rätt till insyn än vad som följer av offentlighetsprincipen. Så gott som alla handlingar som tillförts ett ärende ska normalt, utan hinder av sekretess, kunna lämnas ut till den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. Bestämmelser om detta finns i förvaltningslagen (1986:223.) 
Att jag är en part i denna soppa torde inte kunna förnekas, och det följer då att jag skall kunna få läsa vad som skrivs om min person av myndighetsutövande personer på KTH. Det torde in vara några lovsånger precis.

Roll-lista:

Sandra Di Rocco: prefekt för Institutionen för Matematik KTH
Leif Kari: dekanus för Skolan för Teknikvetenskap i vilken Matematik ingår
Helene Rune: adminstrativ chef på Skolan för Teknikvetenskap
Peter Gudmundson: rektor på KTH
Claes Johnson: prof em i tillämpad matematik KTHInga kommentarer:

Skicka en kommentar