onsdag 24 april 2013

Yttrandefrihetsgrundlagen och Gomorron Sverige

I avvaktan på besked om utfallet av prövningen av min begäran att få ta del av epost mellan makthavare på KTH med anledning av min annonserade medverkan i Gomorron Sverige den 15/4, läser jag i Yttrandefrihetsgrundlag (1991:1469):
 • 3 § Det får inte förekomma att något som är avsett att framföras i ett radioprogram eller en teknisk upptagning först måste granskas av en myndighet eller något annat allmänt organ. Inte heller är det tillåtet för myndigheter och andra allmänna organ att utan stöd i denna grundlag, på grund av det kända eller väntade innehållet i ett radioprogram eller en teknisk upptagning, förbjuda eller hindra dess offentliggörande eller spridning bland allmänheten.
Tydligt uttryckt kan man tycka. Åklagare i yttrandefrihetsmål är Justitiekanslern.

PS KTHs Registrator Katarina förklarar den långa handläggningstiden på följande sätt:
 • En begäran ska alltid hanteras skyndsamt. Eftersom det var flera mail tar det lite tid för handläggaren att pröva varje mail för att se om det interna mailet eller delar av mailet kan anses som allmän/allmänna.
Det rör sig om ca 10 mail och handläggningstiden per mail blir minst 1 timme. Det måste handla om väldigt långa mail när det behövs så mycket tid att avgöra om mailet skall sekretessbeläggas eller ej.


6 kommentarer:

 1. det intressantaste för dig bör vara att ingen kommunikation har skett mellan sandra di rocco och svt.
  konstigt att du inte en nämner saken.

  SvaraRadera
 2. Hur vet Du det? Loggen avser intern kommunikation inom KTH. Att prefekten skulle skicka officiella email till SVT som automatiskt är offentlig handling, vore väl inte så begåvat. Intern kommunikation är däremot inte automatiskt offentlig handling. Den skyndsamma prövningen om denna i det aktuella fallet skall sekretessbeläggas pågår sedan 2 dagar.

  SvaraRadera
 3. 1. varför har du inte begärt loggen av utgående e-post?
  varför har du inte begärt loggen av inkommande posten hos svt?
  vill du verkligen veta om det har funnits påtryckningar från kth eller föredrar du att spekulera på misstankarna?

  2. det är svårt att hävda att hantering detta fall skulle ha högsta prioritet. några dagar kan man nog vänta för att få svaret.

  SvaraRadera
 4. Makthavare på KTH kan vara aningslösa, men inte så till den milda grad att KTH skickar en offentlig begäran per epost till SVT att stoppa min medverkan. Men vad gäller intern kommunikation är man uppenbarligen aningslös då man skriver saker som kan vara allmän handling om min medverkan i Gomorron Sverige enligt loggen, som man sedan sekretessbelägger. Loggen + sekretessen ger starka indikationer på att KTH inte följt regelboken, så vad mer vill Du ha?

  SvaraRadera
 5. 1. ok. så det finns ingen kommunikation via e-post mellan kth och svt. eller har du inte begärt det?

  2. loggen avser mejl som skrevs efter att du kontaktade sandra di rocco. dessa mejl har förmodligen genererats just av dina frågor till sandra di rocco. den bilden du målar är: alla på kth är emot dig. som slipade spioner från kalla krigets tid är de väldigt duktiga att lämna inga spår efter sig. när de sedan får veta att du misstänker något så grips de av panik, år av hård träning i kth-spion-skola är bortblåsta av rädslan och de börjar skicka flera mejl till varandra med all möjlig information.

  3. loggen + sekretessen tyder på att de har sagt saker om dig *efter* att du har kontaktat sandra di rocco som de kanske inte vill att du ska veta om. jag misstänker att det handlar om saker om dig som person med ingen koppling alls till gomorron sverige. men jag har inget belägg för det, precis som du.

  vad mer vill jag ha? något, vad som helst. allt är mer än 0.

  SvaraRadera
 6. Din analys kan vara riktig. När sekretessen lyfts får vi veta sanningen.

  SvaraRadera