torsdag 25 april 2013

KTH Sekretessbelägger Intern Kommunikation om Gomorron Sverige

Så kom då det väntade beskedet från KTH via Registrator KTH avseende min begäran att få ta del av den interna kommunikationen på KTH mellan myndighetsutövande rektor-dekan-prefekt-adm chef avseende min annonserade medverkan i Gomorron Sverige 15/4:
  • KTH har bedömt att e-posten ej utgör allmänna handlingar.
  • Du har rätt att få ett överklarbart skriftligt myndighetsbeslut från KTH. 
  • Kontakta registrator om du önskar att få ett sådant beslut.
KTH driver nu ärendet till Justitiekanslern, i brist på bättre alternativ. Det torde dock vara uppenbart att KTH bryter mot följande bestämmelse enligt KTHs Vägledning för tillämpning av reglerna för offentlighet och sekretess avseende Partsinsyn:
  • För den som är part i ett ärende råder en vidare rätt till insyn än vad som följer av offentlighetsprincipen. Så gott som alla handlingar som tillförts ett ärende ska normalt, utan hinder av sekretess, kunna lämnas ut till den som är part i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. Bestämmelser om detta finns i förvaltningslagen (1986:223.) 
Att jag är en part i denna soppa torde inte kunna förnekas, och det följer då att jag skall kunna få läsa vad som skrivs om min person av myndighetsutövande personer på KTH. Det torde in vara några lovsånger precis, eftersom det måste sekretessbeläggas. KTH gör saken bara värre genom att framhärda. Att censurera är en sak, att mörka att censurering skett är ytterligare sten på bördan.

PS1 Antag att TV4 (där jag tidigare uppträtt i samma ärende) vill ha mig med i soffan. Skall då KTH försöka stoppa även detta? Så länge jag står upp finns ju alltid chansen att någon form av media öppnar dörren. Kan KTH verkligen stoppa alla säger alla läckor?

PS2 Jag har vidare uppmärksammat SVT på både e-post loggen avseende Gomorron Sverige och sekretessbeläggningen av bakomliggande brev av KTH. Eftersom SVT är part i detta mål kommer SVT också att bli indraget då ärendet lyfts till Justitiekanslern. Kanske detta scenario gör att SVT tänker om angående avbokningen av mig i soffan. Kanske SVT rent av gör som SVT sagt, nämligen bokar in mig för medverkan snarast. Vi får se....

PS3 Jag har nu begärt ut loggen för samtlig kommunikation om min person mellan rektor och andra myndighetsutövande personer på KTH from 2010 till dags dato. 


1 kommentar:

  1. Nagon kanske borde skicka en liten vink till den ryske hackern..

    SvaraRadera