torsdag 25 april 2013

Sekretessbeläggning av KTHs Publika Engagemang i Gomorron Sverige som Harrisburg?


I morgon får jag i tryckt form läsa KTHs myndighetsbeslut att klassificera kommunikationen per e-post mellan rektor, dekan, prefekt och adm chef angående ärendet rubricerat "Gomorron Sverige, VIKTIGT", såsom icke utgörande "allmän handling" och därmed icke lydande under Förvaltningslagens Offentlighetsprincip.

KTH hävdar alltså att e-post kommunikation mellan KTHs ledande makthavare med en rubrik som direkt kopplar till min annonserade men abrupt avbokade medverkan i Gomorron Sverige och som dessutom rubricerats som "VIKTIGT", skall vara undandragen min insyn såsom primär part i ärendet, precis som om det rörde sig om en rent privat kommunikation mellan vilka som helst privata medborgare.

Men rektor-dekan-prefekt-adm chef är de ledande myndighetsutövande funktionerna på KTH, och dessa makthavares e-post är inte vilken privat e-post som helst.

Att dessa makthavare först skulle ange sitt plötsliga engagemang i ärendet "Gomorron Sverige, VIKTIGT" publikt i form av logg för e-post, och sedan publikt sekretessbelägga samma e-post genom att klassificera den som "icke allmän handling", kan ju beskrivas som så utomordentligt korkat eller osannolikt att det icke helt enkelt inte kan ha inträffat, ungefär som Harrisburg.

Eftersom detta inte kan ha inträffat så måste antingen (i) engagemanget aldrig ägt rum och då skulle ingen sekretess behövas, eller (ii) har KTH (tyvärr) de facto engagerat sig, men då måste sekretessbeläggningen vara ett missförstånd eftersom enligt det nyss sagda (ii) inte kan inträffa samtidigt som sekretessbeläggning. Eller är det som med Harrisburg att det som inte kan ha inträffat, ändå har inträffat?

Min överklagan av beslutet bör leda till ett svar.

PS Jag möter många överraskningar vad gäller KTHs förvaltning: På min begäran att se e-post logg från tex 2012 får jag beskedet av Registrator att detta är omöjligt med följande motivering:
  • Enligt KTH:s dokumenthanteringsplan ska loggningsfiler och loggningslistor gallras vid inaktualitet , men bevaras i minst 3 månader. Denna bestämmelse stödjer sig på RA:FS 1997:6 rörande gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.
Jag kan alltså inte få någon info om allmänna handlingar längre tillbaka än 3 månader, eftersom alla loggningsfiler och loggningslistor är bortgallrade såsom varande handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. Kan detta verkligen vara det verkliga förhållandet? Loggar på KTH äldre än 3 mån är raderade eftersom de är av ringa betydelse?  Hur kan man veta i förväg att de är av ringa betydelse? Jag har ställt dessa frågor till Registrator och återkommer med svar när de inkommer.

PS2 Överklagan sker till Kammarrätten. Som i fallet med SVT kan frågan ställas om KTHs censurarm kan nå in i Kammarrätten. Svaret verkar inte vara givet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar