söndag 21 april 2013

Skall Gomorron Sverige Leda Utvecklingen av Matematikundervisningen i Landet?

NCM Nationellt Centrum för Matematikutbildning har som uppgift att
 • stödja utvecklingen av matematikutbildning i förskolan, i det obligatoriska och frivilliga skolväsendet och inrättades genom regeringsbeslut i januari 1999.
När jag skickar en förfrågan till Ola Helenius på NCM om att lägga upp en länk på NCMs hemsida till min 4 minuters video Matematik-IT, som direkt anknyter till det pågående Matematiklyftet med NCM som ledande partner, fick jag följande svar av Ola:
 • Vi beslutade att inte lägga upp länken till IT-videon. I princip består vår aktuellttsida av mediabevakning. Det händer att vissa bloggar också uppmärksammas, men i det här fallet så är det inte riktigt klart vad själva nyhetsvärdet är. TV-inslaget hade varit en annan sak. 
Jag läser att NCM inte vill/kan lägga upp en länk till en kort video med direkt anknytning till Matematiklyftet skrivet av Sveriges mest citerade matematiker, därför att SVT inte tagit upp ämnet i Gomorron Sverige. 

Men är det verkligen Gomorron Sverige som skall leda utvecklingen av matematikundervisningen i landet? Vilken roll har då NCM?

PS Motivering av Ola Helenius:
 • Grejjen är att aktuelltsidan inte är något debattforum i sig. Vi återger däremot debatter som förs i andra forum. Och du har fel om du tror att det är något som har med vare sig sakfrågan eller med just dig att göra. Artikeln om flygteori i NOrmat är ju ett exempel. Ett annat ämne och kanske inte i sig ett debattinlägg, men ändå.
 • Vi har ibland försökt skapa någon slags debattsida/forum på NCMs webb, men det har aldrig blivit tillräckligt stor kritisk massa, trots att NCMs webb annars är välbesökt. 
 • Så jag tror att det bästa om man vill föra fram någon åsikt och vill använda sig av våra kanaler är att skriva en nämnarenartikel. Det är du naturligtvis välkommen att göra. Även där sker naturligtvis kvalitetsgranskning innan publicering.
Min kommentar: Jag föreslog inte att min lilla video skulle betraktas som en "nyhet" utan bara att den kunde ses som ett bidrag till en debatt som är avsomnad eller undertryckt. Men icke ....trots att Vi har ibland försökt skapa någon slags debattsida/forum på NCMs webb, men det har aldrig blivit tillräckligt stor kritisk massa. NCM undertrycker en debatt som NCM påstår sig vilja skapa. Det är kontradiktoriskt och kontraditorisk matematik är en katastrof. Men som sagt, jag har inte begärt nyhetsstämpel, bara att ge bidrag till viktig diskussion. Varför får inte denna föras?

Ytterligare Motivering av Ola:  
 • Diskussionen får gärna föras. Men på NCMs webbplats finns ingen avdelning för diskussioner av det slaget. Vi har som sagt gjort försök med diskussion forum utan särskilt stort engagemang tidigare och därför har vi inte arbetat vidare med det. Det skulle bli konstigt om just ditt inlägg skulle ges speciellt utrymme. Och som sagt, du är välkommen att skriva en artikel om det hela. 

Mitt Svar till Ola:  Jag har gjort en video som inlägg i en debatt som borde föras. Jag har skrivit många debattartiklar tidigare och jag vet dess begränsade värde. Jag har alltså gjort ett nytt försök att väcka diskussion med en liten video på 4 min. NCM vägrar att lägga upp en länk till det jag de facto har att tillföra och vill istället ha något annat. Du motiverar NCMs beslut med att det skulle se konstigt ut att lägga upp en länk till min lilla video eftersom det inte skulle finnas någon annan som skulle ha något att säga. Skojar Du? Vad gör då alla dessa personer med koppling till NCM som betalas av staten men som inget har att säga? Är det verkligen Dina egna tankar Du framför till mig? Om så är fallet, så skakar det min tro att det finns åtminstone en person med ansvar för matematikutbildning som tänker konstruktivt.

Mer från Ola: 
 • Det är inte det jag säger. Det jag menar med ett forum är en plats där utomstående själva kan posta vad de vill. Något sådant har vi inte för tillfället. Och för kolumnen "aktuellt" görs en slags nyhetsvärdering. Enkelt uttryckt är din video helt enkelt inte tillräckligt intressant för att "stå ensam" som en aktuellttpost. Det handlar inte om innehållet i budskapet. Jag tror att du vet att jag tycker att många av dina idéer är intressanta och att jag aldrig varit rädd för att stå upp för det. Nyhetsvärderingen för NCMs aktuellt görs av flera personer, men jag har inga problem att stå upp för beslutet. 
 • Din video kommer inte att bli inaktuell och kan säkert komma att passa in något lämpligt sammanhang så småningom. Skall du gå på veckans konferens, förresten (Curriculum redesign)? (Själv kan jag inte gå för att det krockar med annat.) Att diskutera ditt förslag i relation till en sådan större händelse skulle t ex inte vara någon dum idé.
Mitt svar: Det som är viktigt är få till stånd en diskussion. Ditt argument att eftersom det inte finns någon diskussion, så kan NCM heller inte starta en sådan (tex med en liten video), det håller inte. Istället för hitta på en massa skäl för att NCM inte kan göra något, sök istället efter konkreta möjligheter att göra något konstruktivt åt saken. Det kallas för konstruktiv matematik, och jag begriper inte varför Du inte lägger Din energi på detta istället för tvärtom. Gör nåt. Matematiklyftet är ett skämt och rent slöseri med folkets pengar. Eller har Du en annan uppfattning?

1 kommentar:

 1. NICE BLOG!!! Education is the process of bringing desirable change into the behavior of human beings. It can also be defined as the “Process of imparting or acquiring knowledge or habits through instruction or study”. Thanks for sharing a nice information.
  mit distance learning

  SvaraRadera