torsdag 25 april 2013

Skolmatematik: Något för Alla vs Allt för Några

En av talarna vid den nyligen avslutade konferensen 21st Century Mathematics var Merriala Mayo som tillsammans med Robert Atkinson skrivit den intressanta pamfletten Refueling the US Innovation Economy: Fresh Analysis to Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education med det primära budskapet:
  • All for Some rather than Some for All
Detta är i linje med vad jag länge försökt hävda i den svenska debatten om skolmatematiken: Se matematik snarast som ett övningsämne där alla får att minimum som räcker för det dagliga livet medan ett maximum ges åt de elever som vill och kan. Ungefär som gymnastik och idrott.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar