torsdag 31 mars 2011

Leif Kari om Censur och KTH-gate

Nedan publiceras frågor från Göran Ahlgren, Stockholmsinitiativet, ställda till programansvarig Leif Kari SCI-skolan avseende KTH-gate, där Leif Kari spelade en huvudroll. Leif Karis korta och kärnfulla svar följer därefter.

Vi har nu hört dekan-CSC Melinder och PA-SCI Kari, och har bara kvar dekan-SCI Gustav Amberg.


Professor Leif Kari KTH

2010-11-30 har du som företrädare för KTH i pressen recenserat kurskompendiet ”BodyandSoul”, kursmaterial till DN1240:
  • Den innehåller fullständigt oacceptabelt material, säger Leif Kari, programansvarig för teknisk fysik på KTH.
Med anledning av detta ställer jag härmed följande frågor:
  • Kan du specificera det oacceptabla materialet?
  • På vilket sätt är det enligt din mening oacceptabelt?
  • Tillhör det praxis att företrädare för KTH recenserar kursmaterial i pressen?
Dina svar och kommentarer på dessa frågor är av allmänt intresse eftersom de speglar hur man inom KTH hanterar attityder och inställningar som avviker från etablerade uppfattningar, i detta fall en vetenskaplig kontrovers med politiska implikationer.

Dessutom kan de vara av intresse inför Fakultetsnämndens förestående sammanträde (2011-03-22) som har att ta ställning till ett brev från professor Claes-Göran Johnson, ansvarig för kursmaterialet, och vår uppmaning till nämnden (biläggs) att bidra till att skapa klarhet i och ta ställning till hanteringen av kursmaterialet till DN1240.

Jag väntar med intresse på ditt svar och dina kommentarer.

STOCKHOLMSINITIATIVET
Göran Ahlgren, generalsekreterare, docent

Svar från Leif Kari 31/3:

Göran, Tack för ditt brev.

Händelsen du refererar till har jag lämnat bakom mig. Frågor rörande kurslitteratur och annat rörande kurser diskuterar jag med respektive kursansvarig och kursansvarig skola. Jag har därför inget ytterligare att tillägga om detta.

Vänligen, Leif

Analys av Karis svar:

Leif Kari verkar tro att han som programansvarig inte har något programansvar, utan kan till media säga precis vad som helst om mitt vetenskapliga och pedagogiska verk. Och sedan bara
lämna det bakom sig. Det kan vara så att Kari har en domstolsförhandling framför sig, där hans ansvar för sina handlingar kommer att prövas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar