torsdag 31 mars 2011

Brev till Fakultetsnämnden efter möte 22/3

Fakultetsnämnden KTH

Vid Fakultetsnämndens möte 22/3 informerades nämnden av dess ordförande Folke Snickars följande under Meddelanden:
  • Nämnden konstaterar att ett omfattande arbete lagts ner på modernisering av utbildningen i tillämpad matematik i anslutning till Claes Johnsons pedagogiska ideer. Detta arbete har bedrivits, och bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå med skolan för datavetenskap och kommunikation som ansvarig skola.
Jag vill göra nämndens ledamöter uppmärksamma på att detta inte stämmer med verkligheten. Mitt arbete med modernisering av utbildningen på KTH är nedlagt och avslutat av KTH. Allt det "omfattande arbete som lagts ner" är spolierat och inget av detta arbete finns kvar eller bedrivs fortfarande. NADA. Jag vet detta eftersom jag själv är part, vilket också bekräftas av Kursanalysen:
  • För nästa kursomgång är textmaterialet ur MST (mitt kursmaterial) är inte tillgängligt, och kommer inte att användas.
Vid mitt personliga möte med Folke 18/3 informerade jag mycket tydligt Folke om detta förhållande. Detta innebär att Folke till nämnden lämnat en oriktig uppgift av väsentlig karaktär för ärendets behandling, under god vetskap om att uppgiften var oriktig.

Fakultetsnämndens ledamöter har nu att ta ställning om mitt ärende fått en korrekt behandling. Fakultetsnämnden skriver att ärendet kan gå till domstol, och fakultetsnämndens behanding av ärendet kan alltså komma att granskas i domstol.

Claes Johnson

PS1 Folke Snickars har avböjt att kommentera mitt brev.

PS2 Vad betyder "upplevd censur". För de som "upplevde" Harrisburg, var det verkligt eller bara påhitt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar