onsdag 30 mars 2011

Brev till Rektor KTH inför Möte 6/4

Rektor KTH

För att göra vårt möte den 6 april meningsfullt önskar jag att Rektor före mötet besvarar följande frågor avseende censur av mitt kursmaterial BodyandSoul Mathematical Simulation Technology (MST) i kursen Numerical Methods II, per 2 2010 med Johan Hoffman CSC som kursansvarig:

1. Är följande uppgift i Metro-Teknik 2010-11-29 med verkligheten överensstämmande:
 • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.
  Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen.
2. Om uppgiften är korrekt, vilken instans på KTH fattade beslut om att "ersätta boken" mitt under pågående kurs mot kursansvarig lärares vilja, och på vilka grunder har detta beslut fattats?

3. Om uppgiften inte är korrekt, är Rektor villig att i media korrigera den felaktiga uppgiften?

4. Anser Rektor att felaktiga uppgifter från KTH till media kan skada min verksamhet och person?

Jag förväntar mig tydliga svar. Som framgår av Fakuktetsnämndens protokoll från 22/3 är det möjligt att detta ärende går till domstol, eftersom det har stor principiell betydelse vad gäller akademisk tankefrihet.

Claes Johnson

Rektor svarar 30/3:

Claes,

Vi träffas på onsdag i nästa vecka. Du har då möjlighet att ta upp de frågor som du anser vara relevanta i sammanhanget.

Med vänlig hälsning

Peter Gudmundson


Jag svarar 30/3:


Rektor KTH
Nej Peter, jag önskar svar före mötet. Jag vill inte att Du vid mötet säger att Du inte är informerad och hänvisar till skolchefer osv. Du har lämnat uppgifter till media och Du måste svara för detta. Alltså vill jag ha svar på mina frågor innan vi träffas så att jag vet att Du har informerat Dig. Jag tror att Du förstår att detta är en högst rimlig begäran.

Vänligen
Claes

Rektor svarar: ??


1 kommentar:

 1. Bra kämpat! Även om det kanske inte märks har du ett stort stöd utifrån, från alla oss som genomskådat den politiska korrektheten.

  Sverige kan med rätta Låtsaslandet. Landet där alla låtsas hela tiden och lögnen har blivit upphöjd till sanning. Gå till:

  www.korta.nu/jc

  och läs krönikan om Låtsaslandet. Du kommer att le igenkännande.

  SvaraRadera