tisdag 15 mars 2011

Brev till Fakultetsnämnden: Bakgrund KTH-gate

Fakultetsnämnden KTH

Information om bakgrunden till
KTH-gate inför nämndens möte 22/3:

Jag har länge arbetat med modernisering av matematikutbildning vid teknisk högskola och utvecklat reformprogrammet BodyandSoul (BS), som jag drev på Chalmers innan jag flyttade min tjänst till KTH för 4 år sedan.

Johan Hoffman, utsedd till morgondagens forskningsledare, och Johan Jansson vid CSC-skolan har utvecklat ett nytt kandidatprogram i SimuleringsTeknik (ST) byggt på BS, vilket inrättats av KTH för start hösten 2011, allt enligt stort uppslag i KTHs aktuella kurskatalog.

Den nya e-version av BodyandSoul (eBS) jag utvecklat för ST, skulle så testas i kursen Numerical Methods II, som köps av SCI-skolan från CSC, under hösten 2010. eBS skickades ut till SCI sommaren 2010, utan att någon reagerar på innehållet. Testkursen startar i per II 2010, och i kursvecka 2-3 kommer så mediaaktionen med krav på censur av hela eBS (2000 sidor) med hänvisning till klimatmodellering. Censuren genomförs, eBS avförs från kursens hemsida, men delar av eBS används ändå eftersom inte kursen kan stoppas under gång och annat relevant material inte finns.

Aktionen mot ST/eBS planeras och genomförs av SCI-skolan, som inte kan acceptera att konkurrerande matematik-teknikutbildning bedrivs av CSC-skolan. Aktionen lyckas: Testkursen saboteras och ansökningen till ST 2011 stoppas så i februari. Grunden för ST i form av eBS har utraderats på KTH och ST är skjutet i sank. Moderniseringen av matematik/teknik-utbildningen vid KTH är stoppad, av SCI-skolan.

Studenter vittnar om att klimatfrågan bara användes som ett svepskäl för det egentliga syftet att stoppa en modernisering av matematikutbildningen.

Ingen motsäger att matematikutbildningen vid KTH inte är anpassad efter IT-samhällets nya möjligheter. En omodern utbildning vid Sveriges ledande tekniska högskola ger ingen konkurrensfördel för Sverige.

Den fråga om KTH-gate som nu ligger på Fakultetsnämndens bord har flera viktiga principiella aspekter:
  • Har censur bedrivits vid KTH, i så fall av vem och av vilket skäl?
  • Har modernisering stoppats, i så fall av vem och av vilket skäl?
Jag hoppas att Fakultetsnämnden inser frågornas allvar och då tar upp KTH-gate till riktig genomlysning. Ytterligare information finns på min professionella blogg.

Vänliga hälsningar

Claes Johnson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar