torsdag 24 mars 2011

Vad KTHs Studenter Får och Inte Får Lära Sig

Varför lär KTH sina studenter att protestera mot tanken att tänka själva?

KTH-gate med censur av mitt vetenskapliga och pedagogiska verk BodyandSoul Mathematical Simulation Technology MST (tillgänglig för inspektion under Upcoming Books uppe till vänster) togs upp till behandling av Fakultetsnämnden KTH vid möte 22/3, och världen inom och utanför KTH väntar med spänning på resultatet som ännu inte offentliggjorts.

Samtidigt publiceras Kursanalysen för kursen Numerical Methods II där KTH-gate utspelades
under okober 10 - januari 11. Kursanalysen ger denna (skrämmande) bild av studenterna vid Sveriges främsta tekniska högskola idag:
 • 60% ansåg att kursen var ointressant
 • 46% ansåg att lärarna behandlades respektlöst av studenterna
 • 45% lärde sig ingenting
 • 60% tyckte allt var dåligt: litteratur, föreläsningar, övningar, laborationer
 • 84% godkända på tentamen inkl projekt.
Vad säger dessa siffror? Att kursen var dålig eftersom 2/3 av studenterna säger så? Att allt var dåligt: både litteratur, föreläsningar, övningar och laborationer? Att man kunde klara kursens all moment utan att ha lärt sig något?

Det är ett sätt att läsa som säkert kommer att omhuldas vid KTH. Men hur skall man tolka att
 • 46% ansåg att lärarna behandlades respektlöst av studenterna
 • 70% ansåg att studenterna behandlades respektfullt av lärarna.
I klartext: lärarna mobbades skoningslöst av en grupp studenter med stöd av SCI-skolan, medan lärarna kontrade med att behandla studenterna respektfullt. Mobbningen följdes upp med mediadrev organiserat av SCI-skolan och supporterat av Rektor.

Och hur skall man tolka att
 • 60% tyckte materialet var ointressant
när MST innehåller ojämförligt mer intressant material än gängse standard, i själva verket så himla intressant material att det måste censureras! Om allt intressant material (bedöm själv) kunde studenterna bara säga att det var "rörigt". Som att avfärda Internet med att det är "rörigt".

Summa summarum: KTHs bästa studenter vid Teknisk Fysik har efter drygt ett års studier lärt sig hur man
 • mobbar lärare
samt att
 • intressant klassisk och modern Teknisk Fysik är ointressant,
men missat att lära sig något om allt det intressanta som finns inom matematik, teknik och fysik, inte minst på Internet, som avpolleteras med att det är "rörigt". Skrämmande. Sorgligt.

Detta måste vara en väckarklocka för ansvariga för KTHs utbildning:
 • Peter Gudmundson rektor
 • Leif Kari utbildningsansvarig Teknisk Fysik
 • Gustav Amberg dekan SCI, vicerektor fakultetsförnyelse
 • Folke Snickars fakultetsdekan
 • Eva Malmström Jonsson, prorektor utbildningens roll i samhället
 • Per Berglund, prorektor utbildningens struktur och innehåll.
Folke Snickars har tagit upp KTH-gate i Fakultetsnämnden, men resultatet är inte ännu känt.
Gustav Amberg och Leif Kari organiserade och genomförde SCI-aktionen mot kursen.
Rektor deltog i mediadrevet mot kursen. Dessa personer måste nu bekänna färg, när nu studenterna gjort så. KTH-gate är en skandal som måste redas ut. Janne Josefsson styr nu stegen mot KTH för ett chockerande Uppdrag Granskning.

Kursanalysen avslutas med:
 • Flera lärare från årets kursomgång är inte tillgängliga nästa omgång, och kursen kommer få en ny kursansvarig. För nästa kursomgång är textmaterialet ur MST är inte tillgängligt, och kommer inte att användas. Moduler, laborationer och projekt finns tillgängliga för nästa kursomgång, men det är idag ännu inte klart hur kursen kommer att planeras.
Med andra ord: Modernisering av KTHs utbildning har stoppats genom en samlad aktion av studenter, lärare och administratörer. Alla är förlorare: studenter, lärare, samhälle. Stora investeringar har gått till spillo.

Kommer någon att våga säga annat än att detta kanske inte var bra, men tyvärr nödvändigt.
MST stimulerar studenter att tänka själva och måste därför stoppas, med vilka medel som helst och till vilket pris som helst.

Notera att kursanalysen inte säger något om anledningen till censuren i mediadrevet, att MST skulle innehålla "icke acceptabel" matematisk analys av klimatmodelleringens grundekvationer, något som väl är begripligt eftersom ingenting av detta material ingick i den aktuella kursen, men som gör censuren ännu mer obegriplig.

Den verkliga anledningen till censuren är att MST uppmanar studenterna att tänka själva, och det är detta som är så farligt att det måste brännas offentligt på bål.

Målet för F-studenterna var att stoppa det nya kandidatprogrammet i Simuleringsteknik byggt på MST som skulle startat hösten 2011 enligt stort uppslag i KTHs kurskatalog och applåderat av alla på KTH utom SCI-skolan. Varför ville då F-studenterna hindra nya studenter att lära sig modern simuleringsteknik? F-studenterna svarar själva: Därför att MST sade det som inte får sägas på KTH, att utbildningen behöver moderniseras. F-studenterna lyckades med sin aktion: Simuleringsteknik startar inte till hösten och utan MST blir det ingen start kommande år heller. Mission complete: Modernisering avvärjd! På KTH, men inte i världen utanför. Och det är där de allra flesta F-studenter måste söka sin utkomst. Vad hjälper då en antikverad utbildning?

PS 1/4: Efter att nu ha fått tillgång till underlaget till kursanalysen i form av studentenkät kan sägas följande:
 • Ingen student säger något om det som var huvudargumentet i mediadrevet, nämligen att boken tar upp olika klimatmodeller till matematisk granskning. Detta visar att det första drevet var organiserat av SCI-skolan och genomfördes av en liten grupp studenter med klimatfrågan som förevändning.
 • KTH-F-studenterna är negativa till allt i kursen, litteratur, laborationer, lärare, projekt osv. En kompakt negativism. CTH-studenterna mötte samma material på annat sätt, dvs som det mesta annat material: jämn spridning från positivt till negativt. På KTH var det bara negativt på samma material.
 • Slutsatsen är att det finns någonting i KTHs utbildning som befrämjar negativism mot det som är nytt och intressant i dagens teknik. Detta är inget bra att ha i bagaget då studenten kommer ut i arbetslivet. Att bara ägna sig åt att klaga ger ingen befordran.
 • Att se att det finns möjligheter är bättre än att bara fokusera på omöjligheter. Det finns alltid möjligheter och omöjligheter, en positiv spiral och en negativ. Det verkar som KTH leder sina (F-)studenter in i den negativa.
 • KTH-studenterna skulle kunna ha lärt sig något värdefullt i kursen, men valde att istället satsa allt på att demonstrera att allt var dåligt, med avsikt att stoppa Simuleringsteknik. Jag tror många studenter nu efteråt frågar sig om det var så vidare konstruktivt.
 • Simuleringsteknik kommer nu att istället ges vid andra högskolor, och KTH och dess studenter är förlorare, därför att Simuleringsteknik är central i dagens teknik.

Den 6 april träffar jag Rektor för att reda ut Rektors agerande och ansvar, tillsammans med SULFs förbundsjurist Carl Falck. Rapport kommer.

27 kommentarer:

 1. Jag tolkar påståendet "BodyandSoul innehåller ojämförligt mer intressant material än gängse standard, i själva verket så himla intressant material att det måste censureras" som ditt alldeles egna påstående. Inget konstigt alls att en författare gillar sitt material. Men jag saknar vilja från din sida att ta till dig kritik från andra personer som läst materialet.

  Förresten, vad är det för märklig svenska att starta varje ord i rubriken med en versal?

  Hälsningar från f d Chalmerist

  SvaraRadera
 2. Jag tar gärna emot synpunkter på mitt material. Hittills har bara sagts att det är oacceptabelt, rappakalja och rörigt, dock utan att ange vad som avses. Har Du själv läst och har synpynkter, annat än versaler i rubriker?

  SvaraRadera
 3. Av det jag läst (2000 sidor tar ju en stund att läsa :) så tycker jag alla bilder, citat och historiska referenser bara stör (framför allt citaten). Jag saknar diagram och grafer för att illustrera ekvationerna. Ta till exempel ditt kapitel om Newtons andra lag. Massor av ekvationer (17.1 - 17.15) och inga beskrivande figurer eller exempel. Här har jag jämfört med den bok jag hade som student för 25 år sedan; Numerisk analys av Lars Eldén och Linde Wittmeyer-Koch. Kapitelindelningen i denna bok (inledning, felanalys, funktionsberäkning, ekvationslösning, interpolation, differensapproximation, numerisk integration, linjär algebra, ODE) tycker jag är mycket bättre än den i BS där jag inte alls förstår hur du tänkt. När man kommer ut i arbetslivet, hur lätt tror du BS är att hitta tillbaka i för att repetera en algoritm? Vidare tycker jag kapitlet World of Games känns som om det borde ligga i en bok om teknikhistoria. Bortsett från den delen som handlar om Al Gore. Du får gärna tycka att det är åt skogen att han fick nobelpris, men vad har det i en lärobok att göra?
  Det finns mycket mer att kommentera men det får räcka för denna gång.
  Hälsningar f d Chalmerist.

  SvaraRadera
 4. Jo en sak till. Jag kan föreställa mig att det är väldigt förvillande för många studenter att liten siffra i högra hörnet betyder olika saker, ibland tidsstämpling (17.5 - 17.12), ibland exponent (17.13 o 17.14).

  Tydlighet och struktur är grundläggande när det gäller pedagogik. Här finns det mycket att göra, samt att rensa bort alla historiska referenser och bilder.

  f d Chalmerist

  SvaraRadera
 5. Vi verkar ha helt olika filosofi: Jag vill ge översikt, perspektiv, förståelse, både det mycket enkla och det mindre enkla, med så nära koppling till den IT-värld vi nu lever i som möjligt. Du vill ta bort alla bilder, citat, historiska och aktuella referenser inkl Al Gore, och återgå till en bok som speglar 1950-talet. Hur vill Du att jag skall ta till mig detta? Slänga rubbet i papperskorgen?

  SvaraRadera
 6. i really sympathise with your philosophy but i believe that there is a lot in between 1950 and your book.
  for example: http://www.math.smith.edu/Local/cicintro/

  for beginners in a field your approach is overwhelming in my opinion.

  SvaraRadera
 7. Jag tycker tyvärr inte BS verkar ge speciellt bra översikt eller förståelse. Alla historiska inslag ger perspektiv det håller jag med om. Men ger detta bra ingenjörer? Och vad menar du med 1950-talet? Boken jag refererar till kom ut 1987.

  Hälsningar f d Chalmerist

  SvaraRadera
 8. Yes, Internet is overwhelming, but it is there, so what do you do? Close your eyes and shut off the computer?

  SvaraRadera
 9. En lärobok bör vara kort, koncis och to the point. Läroboksförfattarens uppgift är att presentera en kompakt och förenklad modell av verkligheten. Studenten är medveten om att det som presenteras är en förenklad modell men modellen fyller sin funktion, både för de som är nöjda med betyg 3 (och som förhoppningsvis fått med sig ett användbart verktyg) och för de få som vill fördjupa sig ytterligare (och bygga sin egen modell).

  Ett lysande exempel på detta är Computational Differential Equations (CDE, "Svarta Döden") som presenterar en kompakt och elegant modell av interpolation (kap 5 + 14), FEM (kap 6), ODE (kap 9-10) och flervariabelanalys (hela standardkursen på 20 sidor i kap 13).

  Less is more och 2000 sidor är minst 1800 sidor för mycket. Om jag får komma med ett förslag skulle det vara att kondensera ut 100 mycket välpolerade sidor (+övningshäfte och facit) till en ny lärobok. Resten av materialet och en aldrig sinande ström av nya kapitel kan läggas i en encyklopedi i 20+ band som studenterna kan förkovra sig (om de vill).

  Också fd Chalmerist

  SvaraRadera
 10. try to open one eye!

  SvaraRadera
 11. Numerisk analys introducerades i ingenjörsutbildningen på 50-60 talen
  och den bok Du refererar till speglar denna tid. Jag läste själv en sådan kurs i mitten på 60-talet, och det är också precis hur en standard numerik-kurs ser ut på KTH idag, frånsett den nya kurs som nu är förpassad till soptippen. På Chalmers är dessa kurser nedlagda och några nya kurser har inte heller där tillåtits.

  SvaraRadera
 12. Logg: Du har missat poängen med Internet och BodyandSoul. Det handlar inte om att ta bort: Du vet mycket väl att det finns en hård liten kärna i BS, som är mycket tydlig för den som läser (här gäller less is more). Varför låtsas Du om nåt annat? Runt denna hårda kärna finns en hel värld av tillämpningar, och att reducera denna värld vore en otjänst för både studenter och samhälle. Varför vill Du låtsas som om detta vore önskvärt? Lika konstigt som att reducera Internet till en liten kokbok.

  SvaraRadera
 13. En lärobok fyller en annan funktion än internet. Huvudpoängen är just att plocka fram den hårda kärnan. Den borde väl kunna presenteras på 100 sidor?

  Och så kan man sedan välja att fritt fördjupa sig i resten av materialet. Någon väljer att läsa mer om NS, andra kanske vill läsa om Lorenz, och kanske någon vill läsa om Al Gore.

  SvaraRadera
 14. Logg: Jag förstår inte vad Du menar: De 100 sidorna finns ju där om man bara läser, plus allt det andra som kan fylla olika behov. What is the problem? En e-bok väger ju ingenting.

  SvaraRadera
 15. Ja visst finns de där, men väl gömda bland alla de andra sidorna.

  SvaraRadera
 16. Jag håller helt och hållet med logg. Kort och koncist samt med tydlig struktur. Jag ser heller inga problem med att NumAn-boken från 1987 saknar klick-bara länkar. Det finns ju sökmotorer om jag t.ex vill förkovra mig i Leibnitz eller någon speciell algoritm. Ett annat problem med BS är just alla youtube-länkar. Ta t.ex länken till Body and Soul-musiken. Den fungerar inte längre.

  f d Chalmerist

  SvaraRadera
 17. Den hårda kärnan är inte väl gömd, utan fullt synbar om man bara läser.

  SvaraRadera
 18. Visst behöver youtube-länkar uppdateras, men det gäller allt vad gäller dator och web. Alternativet är att använda en statisk bok från 1950-talet utan länkar. Your choice?

  SvaraRadera
 19. I början av tråden skrev du att du gärna tog emot synpunkter på ditt material. Jag finner detta märkligt då allt du skriver kan sammanfattas med: "Mitt verk är perfekt. Kom inte med några dumma idéer era idioter". Tack för mig!

  f d Chalmerist

  SvaraRadera
 20. Alternativet måste inte alls vara en statisk bok från 1950, men jag tror att det flesta väljer bort en bok på 2000 sidor.

  Kunde man inte tänka sig att presentera samma hårda kärna + tillämpningar etc i en annan förpackning?

  SvaraRadera
 21. Naturligtvis finns det olika möjliga alternativa framställningsformer men någon
  form måste man ju välja. Jag säger inte att jag har hittat optimum.

  SvaraRadera
 22. Lycka till då, hoppas du hittar rätt format!

  SvaraRadera
 23. Det är inte bara min uppgift att uppdatera utbildningens form och innehåll.
  Du har också ett ansvar för detta.

  SvaraRadera
 24. Japp, men allt har sin tid.

  SvaraRadera
 25. Kom igen Claes! Om det är nån kurs
  dina böcker borde användas i så är det
  en kurs i hur man skriver fyller ut en bok
  men skräp för att få den att bli 2048 sidor...

  SvaraRadera
 26. Bra Andreas: vad är det som Du tycker är skräp?

  SvaraRadera
 27. Ja, mycket riktigt har det hela tiden varit F-elevernas avsikt att stänga ner den utbildning du velat starta, även om det inte talas högt om detta ute i den fina akademiska världen. För övrigt kan jag upplysa om en annan obekväm sanning: Flera F-elever är medlemmar i Illuminati.
  Man har i Konsulatets (F:s sektionslokal) tak ritat tecknet för Jahbulon, världshärskaren, ovanför tackplattorna så att det inte syns.
  Illuminati=Frimurarna=Judarna=Zion=
  FNL-rörelsen=Klimatmaffian=Al Gore, som du säkert vet.
  Kolla in vaken.se, det är en sida jag rekommenderar.
  Man måste vara frisinnad för att ta in budskapet.
  Som du och jag.

  SvaraRadera