tisdag 29 januari 2013

Mr Double-Speak LB Repeats a Zero Message

Mr Double-Speak Lennart Bengtsson uppmärksammas på Uppsalainitiativet för sin slutreplik på DN Debatt om global uppvärmning, där LB skriver:
  • Vi bedömer att sannolikheten är låg för en temperaturökning på fyra grader då flera studier under senare år pekar mot en mindre klimatkänslighet än vad som antogs i IPCC-rapporten från 2007.
  • Men redan en ökning på 2-3 grader motiverar kraftfulla motåtgärder.
  • Det betyder en ökad sannolikhet för att vi genom utsläppsbegränsningar ska kunna undvika att jordens medeltemperatur stiger med mera än två grader. 
  • .... vi menar ... att man måste undvika bristfälligt underbyggda påståenden. 
  • Även en befarad uppvärmning till år 2100 på 2-3 grader ger ett fullgott skäl för att vidta kraftfulla motåtgärder.
LB hyllas även på Stockholmsinitiativet för sin insiktsfulla balanserade hållning till stöd för IPCC: LB tror inte på 4 graders uppvärming, men befarar 2-3 grader vilket är "fullgott skäl" för "kraftfulla motåtgärder" dvs "utsläppsbegränsningar"som "ska kunna undvika att jordens medeltemperatur stiger med mer än 2 grader". 

En befarad global uppvärmning om 2 grader skulle alltså med "kraftfulla motåtgärder" kunna begränsas till en uppvärmning om högst 2 grader. Men är det verkligen meningsfullt med "kraftfulla motåtgärder", som ju kostar mycket pengar, om effekten skulle vara så obetydlig?

Skulle det inte se bättre ut med en befarad uppvärmning om 4 grader, som med "kraftfulla motåtgärder" skulle kunna begränsas till 2 grader? Eller hur LB?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar