onsdag 29 september 2010

Frågor till KVA om Växthuseffekten utan Svar?

I inbjudan till seminariet Framtidens Klimat 6/10 arrangerat av KVA/IVA ges uppmaningen:

 • Alla anmälda till seminariet är välkomna att skicka in frågor som man önskar att forskarpanelen ska besvara. Detta ger oss möjlighet att gruppera likartade ämnen varmed fler åhörare kan förväntas få sina frågeställningar besvarade.

Jag har anmält mig och ställer följande frågor:
 1. Vad är växthuseffekten och i vilka huvudsakliga vetenskapliga grundarbeten beskrivs och analyseras denna effekt?
 2. Är denna växthuseffekt grunden till den CO2-alarmism som IPCC framför och KVA stödjer?
Jag har tidigare ställt dessa frågor till KVA i följande form:

The Royal Academy states in The Scientific Basis for Climate Change that
 • The effect of greenhouse gases is well established.
Since this statement is critical as concerns a possibly alarming global warming from CO2 threatening humanity, I would like the Royal Academy to answer the following scientific questions related to the scientific statement:
 • What effect of greenhouse gases is well established?
 • Which are the original scientific sources demonstrating the effect?
Fick jag något svar? Nej, KVA genom sin sekreterare Gunnar Öquist talar inte med mig sedan 27 nov 2009 då jag fick följande besked efter att förgäves sökt få svar på mina ovanstående frågor:
 • Akademien har gjort ett uttalande i klimatfrågan och i det uttalandet finner du Vetenskapsakademiens ställningstagande i frågan.
 • ....jag är inte beredd att fortsätta diskussionen efter detta eftersom den knappast blir särskilt fruktbar.
Så vi får väl nu se om forskarpanelen utvald av KVA kan ge en motivering till KVAs påstående att: The effect of greenhouse gases is well established. Om detta är fallet så måste den väl vara väl beskriven i den vetenskapliga litteraturen? Eller har "well established" en annan innebörd?

Rapport från mötet kommer att ges...

Vad som brukar framföras, av tex Christian Azar, är Manabe-Strickler Thermal Equilibrium of the Atmosphere with a Convective Adjustment (1964) som jag diskuterar i slutet av Intervju med Azar.

Har panelen månne något bättre att komma med?

2 kommentarer:

 1. Manabe-Strickler artikeln är inget annat än spån, och ganska obegåvat sådant. Man skulle kunna ta vilken annan artikel som helst, t.ex. Chilingar 2008 och säga att detta är "established science". I den senare artikeln uppskattas också CO2 känsligheten, men till det blygsamma 0.02 grader C vid en fördubbling. Detta orsakat av ökat lufttryck pga den ökade atmosfäriska massan. Vad som förvånar mig mest är varför strålningstrycket från en liten spårgas som CO2 har en sådan enorm effekt på temeparturen, medan trycket som utövas av en hel atmosfär inte har någon alls?

  SvaraRadera
 2. Ja, det är mycket som är konstigt med "växthuseffekten". Kanske kan den
  jämföras med "Westerberg-effekten" på FP på sin tid, som inte heller var verklig eller i alla fall mycket blygsam.

  SvaraRadera