måndag 20 september 2010

KVA Svarar 2

Så här svarar KVA genom Leif G. Anderson:
  • Kunde inte hålla mig för att läsa vad du skrivit på bloggen. Det är med stor förvåning som du har punktat svaret på ett sätt som bryter ett av de stycken jag skrivit och därmed också ändrar syftningen. Men det är väl bara ett sätt som du hanterar din sanning på.
  • Jag ägnar mig inte åt bloggande.
Mina fråga till KVA/Leif G. Anderson: På vad sätt har jag ändrat syftningen? Vad är det i "min sanning" som inte är Din?
Jag upprepar min fråga angående Dina motsägande uppgifter om seminariets syfte, som Du inte svarat på.

Här är det ursprungliga mailet utan punkter:
Syftet med seminariet är att belysa dagens kunskapsläge vad gäller klimatet och klimatmodeller och därför har vi frågat ledande forskare inom detta område att ge presentationer. Det har heller inte varit rimligt att gå allt för långt utanför landets gränser för att finna dessa personer. I arbetet att välja lämpliga presentatörer har jag aldrig funderat på detta med "IPCC-troende" eller ej, men när jag tänker efter har nog de flesta som håller på med dessa modeller (och därmed är kompetenta) på något sätt varit med i IPCC arbetet. Och när nu syftet är att belysa styrkor och svagheter i detta arbete ser jag inte hur det kopplar till IPCC arbetet direkt.
En sak som vi inte vill ha med detta seminarium är just diskussionen om det finns en antropogen klimatförändring eller inte. Det får vänta till ett annat tillfälle om så är önskvärt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar