tisdag 21 september 2010

Svar från IVA/Vattenfall 2

Lennart Billfalk svarar:
  • Jag har nog inte så mycket att tillägga till det jag skrev i mitt förra mail. Några ytterligare kommentarer bara till ditt senaste mail. Din första "fråga" har jag väl egentligen redan kommenterat. Jag är väl medveten om att det finns forskare som är skeptiska till koldioxidens effekter på klimatet. Förutsägelser om framtidens klimat är en mycket komplex frågeställning som kräver djupa kunskaper inom ett flertal vetenskapliga discipliner. 
  • För mig och många företag är därför sammanvägda bedömningar baserade på tillgänglig kunskap inom många områden nödvändiga för att kunna ta ställing till allvaret i klimathotet. IPCC:s vetenskapliga rapporter  är de mest omfattande sammanställningarna som görs och de uppdateras ju med jämna mellanrum med nya forskningsrön som framkommer. 
  • Det känns dock också mycket angeläget att t ex vetenskapliga akademier,  som t ex KVA,  tar på sig den grannlaga uppgiften att uttala sig om en så allvarlig frågeställning som klimatfrågan. Politiker och företagare måste ju rimligen basera sina beslut på sådana sammanställningar snarare till enskilda forskares uppfattning. 
  • När det gäller fråga två vill jag för egen del hänvisa till det jag säger ovan, dvs jag har svårt att värdera enskilda studier och utgår därför från att den vetenskapliga världens arbetsformer leder till att en större grad av enighet växer fram kring klimatfrågan. Jag har svårt att förstå hur du kan påstå att de inbjudna föredragshållarna skulle kunna kallas alarmister. Jag uppfattar att de är mycket respekterade inom sina forskningsfält.
Min reaktion:
  • Det verkar inte som LB inser att IPCC är på väg att kollapsa och att IPCC är ett politiskt organ som ger en skev bild av klimatvetenskapen och speciellt koldioxidens roll.
  • LB inser att KVAs stöd av IPCC utgör grunden för svensk klimatpolitik, men vet inte att KVAs stöd inte bygger på en egen vetenskaplig analys.
  • LB ser inte att alla talare har nära koppling till IPCC.
Min fråga: 
  • Borde inte IVA/Vattenfall eftersträva en bred belysning av den viktiga sakfrågan, och därför låta även skeptiker till koldioxidalarmism komma till tals?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar