måndag 20 september 2010

KVA Svarar


KVA ger svar på mina frågor i Framtidens Klimat enligt IPCC och KVA genom prof Leif G. Anderson, ordf. i KVAs miljökommitee:
  • Jag fick din fråga sänt till mig eftersom jag representerar KVA som ordförande i dess miljökommitté. Syftet med seminariet är att belysa dagens kunskapsläge vad gäller klimatet och klimatmodeller och därför har vi frågat ledande forskare inom detta område att ge presentationer. Det har heller inte varit rimligt att gå allt för långt utanför landets gränser för att finna dessa personer.
  • I arbetet att välja lämpliga presentatörer har jag aldrig funderat på detta med "IPCC-troende" eller ej, men när jag tänker efter har nog de flesta som håller på med dessa modeller (och därmed är kompetenta) på något sätt varit med i IPCC arbetet. Och när nu syftet är att belysa styrkor och svagheter i detta arbete ser jag inte hur det kopplar till IPCC arbetet direkt.
  • En sak som vi inte vill ha med detta seminarium är just diskussionen om det finns en antropogen klimatförändring eller inte. Det får vänta till ett annat tillfälle om så är önskvärt.
Vad skall man säga om detta?

Leif G. drabbas plötsligt av insikten att samtliga talare varit med i IPCC arbetet, men ser inte hur det kopplar till IPCC arbetet direkt. Nähä, får man väl då säga. Det var väl synd.

Leif G. skyndar sig att påpeka att KVA
  • inte vill ha med frågan om antropogen klimatförändring.
Låt oss jämföra med vad Leif G. skriver i inbjudan, första meningen:
  • Vilken långsiktig påverkan på klimatet har människans aktiviteter på jorden? Den frågan har fått allt större uppmärksamhet och den upplevs idag av många som en av mänsklighetens ödesfrågor.
Jag frågar nu Leif G.: Hur går detta ihop? Varför bluffar Du mig rakt i ansiktet?

Jag understryker ännu en gång att KVA med sitt uttalande till stöd för IPCCs klimatalarmism
agerar vetenskaplig garant till Sveriges miljö/energi-politik. Utan KVAs stöd till klimatalarmismen skulle Sveriges miljö/energipolitik vara en annan.

Alla vet idag att IPCC är ett politiskt organ med egen politisk agenda, och att IPCCs vetenskap
inte finns, och därför inte kan granskas. Trots detta ger KVA sitt stöd, som om IPCC vore ett kompetent vetenskapligt organ.

Jag frågar nu Leif. G: Varför gör KVA detta?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar