tisdag 21 september 2010

Svar från IVA/VattenfallJag skickade följande brev till Lennart Billfalk, senior advisor till Vattenfall samt medlem av IVAs miljöråd och arrangör av klimatseminariet 6/10:
  • Som framgår av min blogg är jag mycket kritisk till IPCC som med KVAs stöd utgör den vetenskapliga grunden till svensk klimat/energi-politik. Vilken är Vattenfalls syn på dessa frågor? Köper Vattenfall IPCC/KVAs koldioxidhysteri? Planerar Vattenfall som om koldioxidutsläpp är ett reellt miljöhot som måste begränsas?
Lennart Billfalk svarar:
  • Jag har haft en lång karriär inom Vattenfall. Jag lämnade mitt jobb som ansvarig för den koncernstab som ansvarade för bl a strategisk planering, FoU och miljö för tre år sedan. Jag har sedan dess en roll som "Senior advisor". Mitt svar tiill dig bygger alltså på den kunskap jag har om Vattenfalls tidigare ställningstaganden. Jag tror att de gäller även idag men om du vill ha mera information  rekommenderar jag att du kontaktar Vattenfall direkt. 
  • Som du säkert känner till så har Vattenfall tagit flera initiativ, dels för att långsiktigt reducera egna utsläpp av CO2 dels för att få till stånd internationella och marknadsanpassade styrmedel. Ett ganska omfattande initiativ togs av Vattenfalls förre VD, Lars G Josefsson, då han samlade ett stort antal internationella storföretag till organisationen "Combat Climate Change"; se vidare Combat Climate Change. 
  • Vattenfall har inte egen sakkunskap vad gäller klimatforskningens frontlinjer. Bolaget följer dock utvecklingen och måste naturligtvis förhålla sig till de den kunskap som växer fram. Jag tror att man enklast kan säga att Vattenfall följer det som brukar kallas försiktighetsprincipen, dvs inled en omställning av elproduktionsapparaten till lägre utsläpp av CO2. Naturligvis måste även rent affärmässiga bedömningar göras. Vi har ju som du vet ett handlessystem för utsläppsrätter att ta hänsyn till i vår planering. 
  • Naturligtvis finns fortfarande oäkerheter vad gäller de långsiktiga effekterna av förhöjda halter av växthusgaser i atmosfären. Fortsatt forskning kring dessa frågeställningar är mycket angelägen. Vattenfall, liksom många andra energiföretag bedömer dock att hotet om klimatfärändringar kräver handling nu. 
  • Det måste dock ske på ett klokt sätt. Det måste framför allt ske genom någon form av internationellt ramverk. Det blir ju till exempel både dyrt och meningslöst om endast några mindre länder som t ex Sverige vidtar kraftiga åtgärder nationellt. 
Vad kan säga om detta? Lennart B säger att Vattenfall inte har någon (egen) sakkunskap vad gäller klimatforskningens frontlinjer, men att Vattenfall följer den kunskap som växer fram.

Jag frågar då Lennart B. följande:
  • Den nya kunskap som växer fram är att koldoxidalarmismen är överdriven. Det finns inga vetenskapliga belägg för att koldioxid nämnvärt kan påverka jordens temperatur.
  • Är Du/Vattenfall/IVA intresserad av att ta del av denna kunskap?
  • Varför är alla talare vid IVA/KVAs klimatseminarium representanter för koldioxidalarmism?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar