lördag 18 september 2010

Framtidens Klimat enligt IPCC och KVA


KVA och IVA arrangerar ett seminarium 6 oktober om
Inbjudna talare representerar det vetenskapliga etablissemang som utgör basen för IPCCs koldioxidalarmism, vilket framgår av presentationen:

Lennart Bengtsson, Professor vid University of Reading UK:
  • En huvudpunkt har varit att undersöka hur tropiska och extra-tropiska stormar kommer att påverkas av en allmän temperaturhöjning som en följd av ökande växthusgaser.
Helge Drange, Professor i oceanografi vid Universitetet i Bergens geofysiska institut:
  • Drange har medverkat i utvecklingen av Bergen Climate Modell, en av fyra klimatmodeller som levererade klimatsimuleringar till FNs klimatpanels rapport 2007. Hans forskning är fokuserad på: modellutveckling och -verifikation, identifikation av naturliga klimatförändringar och de skapade av mänsklig aktivitet.
Kevin Noone, Professor i kemisk meteorologi vid Institutionen för tillämpad miljövetenskap SU:
IPCC är nu i fritt fall, eftersom den vetenskapliga grunden för koldioxidalarmismen har försvunnit. Vetenskapliga belägg för att koldioxid orsakar uppvärmning saknas.

Men KVA kan inte förmå sig att lämna det sjunkande skeppet, utan biter sig fast i sitt tidigare stöduttalande, som nu följs upp med ett stödseminarium med minst två uttalade koldioxidalarmister och utan minsta skeptiker.

I inbjudan meddelas:
  • Alla anmälda till seminariet är välkomna att skicka in frågor som man önskar att forskarpanelen ska besvara. Detta ger oss möjlighet att gruppera likartade ämnen varmed fler åhörare kan förväntas få sina frågeställningar besvarade.
Vilken lysande ide att bara tillåta skriftliga frågor, men så fjärran från vetenskapens grundprincip om fritt tankeutbyte. Motiveringen att denna inskränkning skall ge "forskarpanelen" möjlighet att besvara fler "frågeställningar" från fler "åhörare", är ovanligt korkad. Är det KVA som hittat på detta?

Mina frågor är:
  • Varför blockerar KVA vetenskaplig diskussion genom att bara låta IPCC-troende tala?
  • Varför vidhåller KVA sitt stöd till IPCC?
Betänk att Sveriges klimat/energi-politik ytterst vilar på KVAs uttalade stöd till IPCC. Betänk att Sveriges framtid som industri, kunskaps och välfärdsland ytterst vilar på klimat/energi-politiken.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar