torsdag 7 april 2011

Sammanfattning av KTH-gate

Leif Kari programansvarig F-KTH till Ny Teknik: Boken innehåller fullständigt oacceptabelt material. Det ska mycket till för att jag som programansvarig ska stoppa en bok. Det är mycket allvarligt. Vi vill inte ha något med boken att göra".

Vi har nu hört vad följande funktionärer med huvudansvar har att säga om KTH-gate:
 • Rektor Peter Gudmundson
 • Fakultetsdekan Folke Snickars
 • Dekan Ingrid Melinder CSC-skolan
 • Programansvarig Leif Kari SCI-skolan.
En sammanfattning av de dokument som finns under KTH-gate är som följer:
 1. Ingrid Melinder erkänner att hon beordrade att länken till mitt kursmaterial skulle plockas bort från kursens hemsida, mot kursansvarigs och min vilja. Detta innebär censur av mitt kursmaterial eftersom det i sin opublicerade form inte existerar utan länk. Melinder uttrycker censuren med borttagande av länken som att "hemsidan något omstrukturerades".
 2. Melinder meddelar att på den residu/rest om 10% som återstod efter censureringen i form av ett utdrag som jag inte godkände, utfördes ingen ytterligare censur, men någon direkt länk kunde inte tillåtas på hemsidan ens till utdraget (läs nu, imorgon kan denna hemsida vara censurerad och borta på samma sätt som övriga KTH-dokument i frågan)
 3. Folke Snickars påstår att ingen censur utförts. Detta står i strid med 1.
 4. Folke Snickars påstår att mitt reformarbete fortfarande bedrivs på KTH. Detta är inte sant: Mitt reformarbete fortsätter utanför KTH och inget av detta mitt arbete finns kvar på KTH.
 5. Leif Kari som på order av SCI-dekan Gustav Amberg övertalade Melinder att utföra censuren, har lagt denna sin handling "bakom sig", utan att ansvara för vad han gjort.
 6. Rektor har delegerat ansvar till dekaner och programansvariga och har inget ansvar som rektor i ett enskilt fall som detta.
 7. PG vet inte vilken information rektor lämnat till media, inte heller om det som media skriver att rektor sagt är sant eller ej, oavsett om det orättvist skadar mig ifall det är osant.
Jag skall nu ta kontakt med SULFs förbundsordförande Anna Götlind, som uppföljning av den interaktion jag haft med förbundsjurist Carl Falck, och se om SULF vill ta upp mitt ärende till granskning. Det finns en viktiga principiell aspekt i ärendet som direkt kopplar till den nya högskoleförordningen och som bör diskuteras:
 • Vem bestämmer vad som skall/får sägas vid högskolan: Professorn/läraren eller adminstratören/dekanen?
Vi får se om Anna Götlind också tycker att detta är en viktig fråga. Kanske paneldebatt i SULFs regi samt reportage i SULFs medlemstidning?

PS1 I ett ämne som statskunskap, sociologi eller psykologi, skulle högskolan kunna tänkas behöva utföra censur av material med rasistisk eller nazistisk propaganda. I ett grundläggande naturvetenskapligt ämne som mekanik har nog inte censur utförts efter det Bruno brändes på bål och Galileo tystades för 400 år sedan. Det mycket märkliga är nu att censur utförts inom matematikämnet som är om möjligt ännu mer grundläggande än mekanik. Eller vad tycker läsaren? Ej heller har den verkliga anledningen till censuren av mitt kursmaterial uttryckts i mer preciserade termer än ``fullständigt oacceptabelt" (Leif Kari). Galileo visste i alla fall vad det var han inte fick säga. Och på bokbålen 1933 i Tyskland brändes inte matteböcker.

PS2 Folke Snickars avslutade sitt uppdrag som dekanus 2011-03-31. Han har inget mer att tillägga i denna fråga utan hänvisar till tidigare svar. Vänliga hälsningarAnna Höglund Rehn

PS3 Två av fyra ovanstående har nu lämnat sina tjänster (Melinder och Snickars) och har kanske därmed också lämnat det från rektor delegerade ansvaret. Man kan förvänta sig att till slut det inte finns någon som är/var ansvarig för den censur som utfördes. Den så att säga utfördes av ett osynligt skäl av en osynlig hand på uppdrag av en osynlig makt och dokumenterades på ett osynligt sätt. Ett vad man kallar perfect job.

1 kommentar:

 1. Att Leif Kari tiger är ju på sätt och vist ganska logiskt, "Mission accomplished, why f****ng bother". Mer anmärkningsvärd är tystnaden från det annarst ganska högljudda "luke-warmist camp". Men det är klart, kan man inte ens definiera den effekt man vill försvara på ett sätt där mening 2 inte motsäger mening 1 är det väl lika bra att tiga som en liten tjurig barnunge.

  SvaraRadera