lördag 2 april 2011

Briefing inför Rektorsmöte 6/4

Rektor Peter Gudmundson vill inte svara på mina frågor inför vårt möte 6/4. För att inte mötet bara skall bestå av tystnad väljer jag att istället informera Rektor om följande ur Fakultetsnämndens protokoll 22/3:
  1. Nämnden konstaterar att ett omfattande arbete lagts ner på modernisering av utbildningen i tillämpad matematik i anslutning till Claes Johnsons pedagogiska ideer.
  2. Detta arbete ... bedrivs fortfarande, på central nivå, och på skolnivå med skolan för datavetenskap och kommunikation som ansvarig skola.
Härvid gäller att 1. är sant:
  • Tillsammans med Johan Hoffman och Johan Jansson CSC har jag lagt ner mycket arbete och tid på att utveckla kursmaterial för det nya kandidatprogrammet i SimuleringsTeknik (ST), som skulle startat till hösten enligt KTHs kurskatalog (40 platser).
Däremot är 2. lögn:
  • ST är stoppat och det finns inte längre någon koppling mellan mig och KTHs utbildning i någon form. Inget arbete med koppling till mig bedrivs varken på central nivå eller skolnivå på KTH. Det är stoppat och nedlagt. Detta vet jag bättre än Folke Snickars som i Fakultetsnämndens protokoll påstår motsatsen, trots att jag inför Snickars före nämndens möte i mycket klara ordalag beskrivit att jag inte längre har någon som helst kontakt med KTHs utbildning.
Varför är då ST stoppat, detta nya fina program som Johan Hoffman i hård konkurrens fått igenom alla instanser på KTH, med stöd av KTHs ledning och alla skolor på KTH utom SCI-skolan, som gjorde allt den kunde för att stoppa ST men inte lyckades. Om inte SCI-skolan lyckades stoppa ST, vem var det då som lyckades? För ST är stoppat!

Jo det var ledaren på avdelningen för Numerisk Analys (NA) vid SCI-skolan, där Johan Hoffman och Johan Janssson (och även jag arbetade) lägger ner sitt stora engagemang, professorn Björn Engquist som kommit hem från sin tjänst vid University of Texas på en visit i slutet av februari 2011 för att stoppa ST, just innan ansökningen till ST till hösten skulle ha öppnats. Björn Engquist lägger alltså krokben för en av sina bästa forskare och undervisare vid sin avdelning Johan Hoffman, av världen utanför NA utsedd till (morgon)dagens forskningsledare.

Varför gör nu Björn Engquist det man inte får göra, nämligen slår ut sina egna bästa medarbetare i en auto-immun reaktion? Jo, för att i akademin när den degenererat så är det lika bra att sabotera för de som vill göra något som att göra något själv. Bra för Björn med dåligt för alla andra, inkl KTH.

Varför var/är då SCI-skolan emot ST? Jo därför att ST skulle innebära att grundläggande matematik/teknik-utbildning skulle bedrivas vid CSC-skolan och inte vid SCI-skolan, som anser sig ha monopol på detta. Reviren för KTHs skolor äro heliga och få icke beröras.

Vad gjorde SCI-skolan för att stoppa ST? Jo, man startade ett mediadrev mot min kurslitteratur BodyandSoul: Mathematical Simulation Technology (MST) som testades i kursen Numerical Methods II för F-studenter på SCI-skolan med Johan Hoffman som kursansvarig. Och SCI-skolans aktion lyckades censurera bort MST, mot min och kursansvarigs vilja, vilket bekräftades av Rektor i Metro-Teknik 29/11 2010 (en uppgift jag fått bekräftad av Metro-Teknik):
  • Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH. Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen.
Återstår att se hur Rektor kommer att reagera på denna info. För reagera måste han nog. Det finns frågor som måste besvaras och åtgärder som måste vidtas. Även Snickars har frågor att besvara.

Några frågor till Rektor:
  • Varför har Rektor inte i något skede av KTH-gate önskat att ha någon kommunikation med mig, utan enbart litat på vad andra säger om min verksamhet (som tex Snickars)?
  • Känner Du till att jag är en av två på KTH som är med på ICIHighlyCiteds lista av världens mest citerade forskare. Och att jag fått Humboldts Research Prize vilket inte alla på KTH har fått? Har det något intresse eller betydelse i sammanhanget?
  • Är det bra att (morgon)dagens forskningsledare hindras att leda på KTH? Om inte forskningsledarna skall leda, vem skall då ha den uppgiften?
  • Har Rektor kommunicerat med Johan Hoffman och känner till hans berättelse?
Rektors svar, om det blir något hörbart, kommer att publiceras här...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar