onsdag 1 december 2010

Öppet Brev till Rektor KTH angående BodyandSoul

Kopia av brev till Rektor KTH kl 9.58 1/12 2010

Rektor KTH


Studentprotester tvingade KTH att plocka bort boken.

Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Det säger Peter Gudmundson, rektor på KTH.

På min fråga dementerar Rektor att min bok "ersatts" och kursen fortsätter med samma bok enligt ursprunglig plan.

Dock finns ingen dementi i Metro. Jag anser att vad som står i Metro innebär förtal av mitt arbete och min person, och jag begär personligt möte med Rektor snarast för att reda ut denna fråga.

Claes Johnson

Inget svar kl 15.00: Förtalet pågår så länge inte verkligheten stämmer med vad Metro skriver att Rektor säger. Det finns två lägen att få det att stämma: Stoppa eller dementera. Vilket blir det? Vad är timkostnaden för förtal?

Kl 9.00 2/12: Inget svar från Rektor. Jag har nu kontaktat journalisten Ola Jacobsen på MetroTeknik, som skrivit artikeln, för höra om det han skriver är riktigt eller ej.

Kl 10.00: Svar från Ole Jacobsen:

Hej Claes-Göran,

Peter Gudmundsson sagt det som står i texten. Vad är det som inte stämmer?

Jag sitter på ett försent och utbytt tåg på väg till Göteborg så få inte panik om du inte får svar direkt från mig idag. I morgon är jag tillbaka på redaktionen.

Vänliga hälsningar Ola Jacobsen
Skickat från min iPhone

Kopia på brev från Rektor 29/11:

Bäste Claes,
Jag har inte ersatt något kursmaterial med något annat. I frågor från Metro har jag hänvisat till att det är de inblandade skolorna som ansvarar för kurserna. Det är vidare ansvarig lärare som har ansvar för vilket kursmaterial som används. Jag kommer att informera mig mer i detalj om vad som har hänt i detta fall. Hälsningar Peter Gudmundson

Kl 10.12: Kanske är det nu dags för Rektor att reagera. Ord står mot ord.

Kl 11.00: Rektor fortsätter att tiga. Han har kallat inblandade till möte imorgon, dock naturligtvis inte författaren till den bok som "plockats bort" och "ersatts", trots att boken fortfarande finns och används i kursen ifråga. Kan vad som helst ske vid en teknisk högskola 2010? Eller är det 1984?

Kanske kan man notera Rektors kluriga formulering "Jag har inte..." att jämföra med "tvingade KTH att plocka bort" och passivum: "har boken ersatts". Vi ser här en glidning mellan Rektor, KTH och att neutralt KTH-passivum som gör olika saker.

Kl 12.00: Ingen reaktion från Rektor. Har informerat KTHs chefsjurist Christian Engström om situationen.

Kl 12.40: Har begärt bistånd från SULF.

Kl 14.00: Rektor tiger fortfarande. Kanske funderar han på vad han skall meddela under morgonens möte med kursledaren: Stopp!? Kör på enligt ursprunglig plan!? Studenter och media väntar...

Kl 15.00: Rektor tiger. OK, låt oss då Peter Gudmundson Rektor KTH betrakta den legala sidan av den såpa eller soppa nu flyter ut på KTH:

1. Du påstår i media att min kursbok "plockats bort" vilket inte stämmer med verklighetem eftersom kursen fortgår än idag med min kursbok som litteratur. Den osanna utsaga som Du meddelar media orsakar mig och mitt livsverk stor skada. Jag kan inte se annat än att detta kan leda till stora skadeståndskrav.

2. Antag nu att det stämmer att boken redan "plockats bort", så att Din utsaga i media är sann, men utan att lärare, elever och kursboksförfattare därom meddelats. Det innebär att kursen de facto redan är avslutad både för lärare och elever och kursboksförfattare, vilkas nedlagda arbete därmed är spolierat. Jag kan inte se annat än att detta kan leda till stora skadeståndskrav, såvida Du inte kan motivera varför denna förstörelse av mänskligt och vetenskapligt kapital var nödvändig.

Vore det inte i detta läge, Peter Gudmundson, kunna vara motiverat ur Din synvinkel, att säga att Du vill träffa mig för en diskussion av den uppkomna situationen?

Kl 16.25: En anonym student lämnar följande kommentar till KTH i Kris:
 • Jag vill som en av de studenter som bråkat om klimatdelarna säga ett ord om varför.
 • Självklart inser jag och alla ni andra att om vi har en bok som hävdar att väldigt mycket av det vi lärt oss om matte är felaktigt så bryr sig ingen, inte heller om den är väldigt opedagogisk, det var därför klimatfrågan valdes som angreppspunkt, det är ett känsligt ämne i allmänhetens ögon.
 • Jag är av åsikten att boken är så dålig att de stackars studenter som ska börja simuleringsteknik till varje pris måste räddas från den.
 • Jag inser att klimatfrågan var ett fulgrepp men anser det berättigat just eftersom jag tycker att de delarna av boken mycket väl avspeglar resten av bokens kvalitet. Det eviga "alla andra har fel" och bristen på rigorösitet och pedagogisk kvalitet.
Tja, här har vi mer material till den legala process som kommer att följa. Vad kallar men sånt här? Bakgrunden till "studentprotesterna" som "tvingade KTH att plocka bort boken". Vackert? Och Rektor tiger.

Vad är det då som är så "opedagogiskt" i BS som kommande simuleringstekniker "till varje pris måste räddas ifrån"? Jo, modern beräkningsteknik. Smaka på det. Och visst, modern beräkningsteknik ger traditionell analytisk matematik en ny belysning, som kanske inte är så fördelaktig.

Vilka är det då på KTH som har koordinerat och iscensatt denna aktion för att knäcka BS?
Vilka är det som inte är glada över modern beräkningsteknik? Som styr Rektor att "plocka bort" BS? Vad vi ser är ett KTH-gate under upprullning. Och Rektor tiger.

Kl. 17.20: KTHs chefsjurist Christina Engström skriver:
 • Som chefsjurist vid KTH är det inte min roll att utreda eller anmäla eventuella förtalsmisstankar.
 • Jag har dock svårt att se hur rektors uttalande i Metro skulle kunna bedömas som förtal.
Jag har svarat Christina:
 • Jaså, Du tycker inte det är något problem att Rektor KTH till Metro-Teknik säger att min bok har "plockats bort",när den inte har "plockats bort". Förstår Du inte att detta kan vara ärekränkning? Om Rektor i media påstod att Dina arbetsuppgifter på KTH "plockats bort" och "ersatts", skulle Du inte reagera om detta inte stämmer? Skulle det inte kunna leda till missaktning av Din person? Eftersom Du är chefsjurist borde Du kunna ge ett klart svar.
Får se vad Christina svarar...Rektor tiger...förtalet har nu pågått i 4 dagar utan dementi...

Kl 21.00: Inget svar från Christina. Däremot verkar det som frågan behandlas i Helsingin Sanomat. En världsnyhet på gång...

Kl 22.00: Sammanfattning inför Rektors möte 3/12 k 13 med inblandade utom undertecknad:
 1. Rektor påstår att studentprotester tvingat KTH att "plocka bort" min bok BS.
 2. BS har de facto inte "plockats bort" utan har använts i hittills 6 av 7 kursveckor.
 3. En student bekänner att det hela är ett "fulgrepp" med avsikt att stoppa planerat program i SimuleringsTeknik byggt på BS = beräkningsteknik kombinerad med traditionell analytisk matematik.
 4. Någon gruppering på KTH har planerat detta "fulgrepp" och genomfört det genom att vilseföra och utnyttja studenter och media.
Frågan är om detta "fulgrepp" kommer att få avsedd verkan, eller om det faller på sin fulhet? Rektor tiger.

Kl 9.00 3/12: Mottager följande brev från SULF:
 • Hej! Vi har mottagit ditt mejl. Någon från lokalföreningen kommer att kontakta dig. Vänliga hälsningar Git Claesson Pipping
Kl 9.30: Skickat följande mail till mötesdeltagare Gustav Amberg, Leif Kari, Ingrid Melinder och Olle Bälter vid rektorsmöte kl. 13:
 • Inför Rektors möte kl 13 beträffande kursen Numeriska Metoder II och min kursbok BodyandSoul uppmanar jag mötesdeltagarna, eftersom jag som bokens författare inte tillåts deltaga i mötet, att läsa mitt Öppna Brev till Rektor KTH på min blogg, som nu står till mediers förfogande.
Kl 10.00: Har talat med Ole Jacobsen på Metro-Teknik som återigen bekräftar sina uppgifter om vad Rektor sagt. Har bett Ole J att tänka igenom om korrigering av artikeln är motiverad
med tanke på att den meddelar osanningar om mitt arbete. Har sagt att jag är villig att ställa upp för intervju.

Kl 11.00: KTHs chefsjurist Christina Engström svarar inte på min begäran om svar.

Kl 14.00: Senaste numret av Numero, CSC-skolans informationsblad, beskriver en del av såpan under GruNytt.

Kl 15.00: Rektorsmötet avslutat. Jag inväntar information från ansvariga.

Kl 17.00: Vid Rektorsmötet beslutades enligt uppgift att kursen inte "stoppas" utan slutförs enligt ursprunglig plan. Huruvida kurslitteraturen "stoppas" är oklart: En medlingsman i form av Olle Bälter utsågs. Min bestämda linje i kommande förhandling är att det finns en säger en version av BodyandSoul. Speciellt innebär det att det s k "utdraget" plockas bort från hemsidan. De studenter som anmält behov av ett kort utdrag har kunnat ladda ner detta, och behovet av utdrag har därmed försvunnit. Med andra ord: Om BS stoppas som kurslitteratur så stoppas kursen.

Kl 18.00: Chefsjurist KTH Christina Engström svarar:
 • Hej Claes, Jag anser att jag givit Dig ett så klart svar jag kan ge. Varken jag eller någon av KTH:s andra jurister kan agera som ombud eller juridiskt stöd i detta ärende. Frågan huruvida rektors uttalande utgör förtal är något som bara kan prövas och avgöras av domstol. Med vänlig hälsning Christina
Jag svarar att jag förstår detta.

Kl 19.00: Jag har meddelat Olle Bälter att "utdraget" omeldebart skall "plockas bort" från kursens hemsida, eftersom jag som bokens författare inte tillåter att ett "utdrag" publiceras.

Kl 19.00 4/12: Utdraget har ännu inte plockats bort. Brott mot copyright pågår. Ingen kontakt med Olle Bälter, som inte svarar på mina mail.

Kl 10.00 5/12: Utdraget ligger fortfarande uppe i strid med copyright. Ingen kontakt från ansvariga på KTH.

Kl 16.00: Överträdelse av min copyright pågår fortfarande. Rektor har ännu ej dementerat sin
oriktiga uppgift till Metro-Teknik att han "ersatt" min bok.

Kl 7.00 6/12: Olle Bälter skickar mig följande mail:
 • Hej Claes!
 • Följande uttalande enades jag, dekan för SCI och prodekanus om efter fredagens möte och de två senare har bekräftat att vi är överens om detta:
 • Idag har rektor, prodekanus, dekan CSC och SCI, GA CSC och SCI, PA F och kursansvarig för DN1240 träffats för att reda ut vad som har hänt i kursen ffa map kursmaterialet och kursboken.
 • Slutsatsen är att utdraget ur Mathematical Simulation Technology kommer att fortsätta användas för denna kursomgång.
 • Länken från kurshemsidan till den kompletta boken ska flyttas in i utdraget.
 • På sedvanligt sätt kommer en kursanalys att utföras när kursen är avslutad för att samla alla studenters åsikter om kursupplägget och kursmaterialet (precis som på alla andra kurser). Först därefter kommer beslut att fattas angående fortsättningen.
 • Jag talade i fredags med Johan Jansson och Katarina Gustavsson om detta, men då hade jag inte ännu fått min text ovan bekräftad.
 • Helst skulle jag tala direkt med dig, men min hals medger inte att jag talar överhuvudtaget idag.
 • Med tanke på att det framgår av texten att utdraget ur MST ska fortsätta användas och att länken till den fulla boken finns kvar, om än flyttad på (faktiskt till en bättre plats, det bör ju framgå av utdraget varifrån materialet kommer) hoppas jag att du kan låta länken till utdraget finnas kvar.
 • MVH /Olle
Kl. 7.10: Jag meddelar Olle Bälter att utdraget skall tas bort från hemsidan före kl 8.00 idag.

Kl. 8.00: Utdraget har tagits bort från kursens hemsida, tillsammans med boken. Under Course Material gapar ett tomt vitt fält. Så har då boken "plockats bort".

Kl 9.00: En referens till boken finns nu, dock utan länk, vilket jag kräver skall finnas. Enda sättet att få läsa boken är via länk. Utan länk ingen bok och ingen läsning. Det är så e-böcker funkar. Men kursen fortsätter med material ur boken. Kontradiktionen kvarstår: boken används men finns inte. Rektor tiger.

Kl. 15.00: Jag har meddelat Rektor och kursansvariga att om ingen länk till boken läggs upp på kursens hemsida före kl 17.00 idag, så kommer jag att dra tillbaka boken för användning i kursen kl 17.00. Behovet av länk bortfaller då eftersom det inte längre finns någon bok att länka till.

Kl 16.00: Ännu ingen länk på hemsidan.

Kl 18.00: Då ingen länk lagts upp har jag meddelat Rektor att all kontakt mellan bok och kurs upphört. Fortsatt användande av boken i kursen utan mitt medgivande innebär överträdelse av copyright. Jag har begärt att kursansvariga anmodar studenterna att radera de kopior av boken
inkl utdrag som kunnat laddas ner under de 6 kursveckor som en länk mellan kurs och bok funnits på kursens hemsida.

Kl 21.30: Har skickat följande brev:
 • Till Rektor KTH och Kursansvariga i kursen Numerical Methods II
 • Förtydligande:
 • Rektor har enligt uppgift i Metro-Teknik, som jag fått bekräftad, stoppat min bok BodyandSoul: Mathematical Simulation Technology för användning i kursen Numerical Methods II, och ersatt den med annat material.
 • Mitt erbjudande att använda min bok i nämnda kursen har därmed upphört.
 • Varje form av användning av min bok vid KTH utan mitt explicita medgivande innebär från och med nu överträdelse av min copyright och kommer att lagföras.
 • För att undvika att lärare och elever drabbas av lagföring uppmanar jag Rektor att snarast meddela berörda det ovan angivna.
 • Claes Johnson
The story continues in the following post...

21 kommentarer:

 1. Teknisk Fysiker2 december 2010 14:11

  Varför skulle du behöva bjudas in till mötet? Du är trots allt inte kursansvarig. Inte skulle man väl vara tvungen att flyga in Young & Freedman om man ville byta kurslitteratur i Klassisk Fysik för F?

  SvaraRadera
 2. Ingenting är nödvändigt i den administrativa världen, bara i den etiska och fysiska världen.

  SvaraRadera
 3. Teknisk Fysiker2 december 2010 14:58

  Okej, men då rekommenderar jag att du inte nämner det i samma veva som du pratar om förtal och om att du har pratat med en jurist om situationen, då din vädjan till etiken annars lätt framstår som en vädjan till lagen.

  SvaraRadera
 4. Detta ärende kommer att gå till en legal process, eftersom etiken redan är ute ur spelet.

  SvaraRadera
 5. Så DN användes alltså som murbräcka för att några studenter ville bli av med kurslitteraturen på en simuleringskurs. Vilken lysande journalist hon är den där Bojs, ringer några av sina polare för att avrätta dig på förstasidan, utan replik. Sverige måste verkligen hata dig Claes, men du har mitt moraliska stöd.

  SvaraRadera
 6. Tack för det Anders! Kanske Sverige också hatar Kina som "plockat bort" Volvo från Sverige? Eftersom svensk teknisk utbildning är så gammalmodig.

  SvaraRadera
 7. Och tänk så begåvat: DN i tandem med Rektor i Metro för att krossa svensk SimuleringsTeknik.

  SvaraRadera
 8. Claes,
  I do not know Swedish. I have a poor knowledge of German and that allows me to pick out a few words to give some idea of the context. Is there away to translate the posts and comments which are in Swedish? As an engineer I am interested in the technical posts on this blog. But, also, Seweden has at times been held up as a model social democratic country and I at least like to compare progress with countries that are democratic but less socialistic eg Switzerland, Canada, USA, UK, Australia, New Zealand etc
  Best wishes
  Cementafriend

  SvaraRadera
 9. Jag tycker inte att det som dessa KTH-studenter gjort är så konstigt. Självklart är det ett större problem för studenterna som läser din kurs att du saknar pedagogisk kompetens än att du saknar vetenskaplig kompetens. Å andra sidan finns det inget nyhetsvärde i att en KTH-professor saknar pedagogisk kompetens.

  Låt mig göra ett personangrepp.

  Du, Claes Johnson, har ingen verklighetsuppfattning. Du tror att du vet mer om både klimatforskning, kvantmekanik, relativitetsteori och strömningsmekanik än i princip alla experter i alla dessa fyra områden. Redan nu kan vi göra en enkel rimlighetsanalys: antingen har Claes Johnson rätt och då är han den överlägset största och genialaste vetenskapsmannen på planeten, eller... så är han inte det. Ledning: vetenskapliga genier brukar inte cirkulera sina idéer via bloggar, utdragna wikipediakrig eller böcker som publiceras utanför den vanliga vetenskapliga processen.

  Men det här skulle inte vara ett problem för studenter som läste dina kurser om du inte hade samma hybris också när det gäller didaktik. Läser man din blogg får man lätt intrycket att all undervisning som inte är B&S är undermålig och att just du är unikt kompetent i att undervisa i matematik på KTH/i Sverige/i världen. Men det finns verkligen många andra föreläsare på KTH som KAN undervisa; som genomgående får lysande kursutvärderingar trots att de också ställer hårda krav på eleverna. Du är inte en av dessa föreläsare.

  SvaraRadera
 10. Väl talat av anonym. Jag håller med helt och fullt.
  Även jag skulle be Claes Johnson att sluta med sitt rätthaveri och inse att hans bok är undermålig att användas inom undervisning, likaså hans pedagogsiska kunskapar.

  SvaraRadera
 11. "I hope I shall possess firmness and virtue enough to maintain what I consider the most enviable of all titles, the character of an honest man."

  George Washington

  SvaraRadera
 12. Jag tror du överskattar din rätt som upphovsman. Studenterna har full rätt att fortsätta inneha en kopia som de fått på laglig väg. Kursansvarig har full rätt att använda vilken kurslitteratur han vill, så länge som boken finns tillgänglig så kan du inte hindra honom att använda den. (Det enda sättet skulle vara att se till att boken inte längre fanns allmänt tillgänglig på något sätt.)

  SvaraRadera
 13. Jag har ställt mitt material till förfogande i kursen under mina villkor.
  När nu Rektor stoppat boken på KTH, bortfaller mitt erbjudande.
  Boken har aldrig funnits allmänt tillgänglig i någon form.

  SvaraRadera
 14. Boken har funnits, och finns fortfarande, att ladda ner från din hemsida på KTH. Det är i alla fall vad jag kallar för "allmänt tillgänglig". Och där står ingenting om några villkor för användningen av den. Då är det svårt att nu i efterhand komma och villkora samma användning, den rätten ger dig inte lagstiftningen.

  SvaraRadera
 15. Detta är en fråga mellan mig och KTH.

  SvaraRadera
 16. Hej!

  Som CFD ingenjör är jag väldigt intresserad i teman. Är det möjligt att köpa boken för att få en egen uppfattning om frågan?

  Vännliga hälsningar

  Olivier

  SvaraRadera
 17. Boken finns att ladda ner från min hemsida för personligt bruk.
  Boken är stoppad för användning i undervisning.

  SvaraRadera
 18. Betyder det att boken aldrig mer kommer att användas i undervisning? :(

  SvaraRadera
 19. Det finns en stor värld utanför KTH och där kommer den att användas.

  SvaraRadera
 20. Bäste Claes, Jag hade nyligen upptäckt BaS Vol. 6 på webben och är hel förvånade. Vissa delar är rent mästerverk!

  Ett projekt pågår just nu (börjat på års skiftet) som har väldigt stor synergy med det du skrev. Fast att teorin som kommer har en rigorous bas i fysik och visar varför vissa observationer verkar stämma med 100 plus felaktig teorin.

  Hoppas att vi får prata en dag om detaljerna. Det finns någonting sant i det du har redat ut!

  Med vänliga hälsningar,
  Steve

  SvaraRadera
 21. PS "med 100 plus felaktig teorin" borde vara "med 100 år gammal felaktig teori" förresten (eller liknanade)

  MVH Steve

  SvaraRadera