torsdag 9 december 2010

Öppet Brev till Fakultetsnämnden KTH

Rektor KTH Peter Gudmundsson: Efter att studenter protesterat hos ansvariga på KTH har den omtalade boken ersatts. Men trots det fortsätter ansvariga lärare att använda boken i kursen. (Metro-Teknik)...Efter att studenterna klagat tog skolan bort sidor i boken (DN).

Härmed anmodar jag Fakultetsnämnden KTH att till behandling ta upp det fall som i detalj beskrivs under beteckning KTH-Gate på min professionella blogg Claes Johnson on Mathematics and Science i poster daterade fr o m 26/11 t o m 8/12 2010.

I korthet handlar KTH-Gate om det faktum att Rektor KTH i media (
Metro-Teknik) har sagt att KTH "plockat bort" och "ersatt" av mig framställt kursmaterial för kursen Numerical Methods II i form av eboken BodyandSoul: Mathematical Simulation Technology tillgänglig från min hemsida i draft form, mitt under pågående kurs utan hörande av varken de lärare som valt att använda boken i sagda kurs eller bokens författare.

I media anges anledningen till denna (i svensk högskolehistoria förmodligen unika händelse) vara att i boken, utan att dessa avsnitt alls används i kursen, finns en matematisk analys av vissa ekvationer (Planck's strålningslag och termodynamikens ekvationer) som utgör klimatmodelleringens grundekvationer, och att denna analys fått studenter att reagera och "tvinga" Rektor att till media meddela att boken "plockats bort" och "ersatts".

Flera för högskolan principiellt viktiga frågor inställer sig:
 1. Har Rektor (eller "KTH") rätt att "plocka bort" böcker från undervisningen, utan att höra Fakultetsnämnd eller Kollegium? Eller lärare? Är det inte Fakulteten som skall fatta beslut i vetenskapliga frågor som tex Planck's strålningslag eller termodynamik?
 2. Varför har Rektor gått ut i media (DN, Metro-Teknik, Ny Teknik) utan att vid något tillfälle haft någon kontakt med mig i min roll som författare och professor vid KTH?
 3. Kan studenter "tvinga KTH" att "plocka bort" böcker?
 4. Finns det andra krafter än studenter, som kan "tvinga KTH" att "plocka bort" böcker? Vilka i så fall?
Jag önskar att Fakultetsnämnden tar upp dessa frågor till behandling jämväl andra relaterade frågor om så skulle finnas motiverat. Den väsentliga bakgrundsinformationen finns som sagt på min blogg.

Hälsningar

Claes Johnson

Rapportering av Fakultetsnämndens behandling av min begäran kommer att lämnas allteftersom ärendet behandas.

Dec 11: Besked om att ärendet mottagits har inte inkommit. Då naturligtvis ej heller att mitt begäran om granskning bifallits.

Dec 15: Besked från Folke Snickars om att ärendet mottagits har inte inkommit, trots att jag
upprepat min begäran därom.

Den 15/12 träffar jag Carl Falck, förbundsjurist SULF, för att utreda vad SULF kan göra i ärendet.

6 kommentarer:

 1. Stå på dig, Claes. KTH-gate är bara början, detta har även hänt i andra skolor andra länder. Man kan inte som student begära att få en bok granskad, nej man ska acceptera det som mer erfarna forskare säger utan att ifrågasätta så fort man inte förstår. Rektorn ska inte ha någon makt i ärendet det är bara lärarna som ska ha.
  Du har all rätt att lära ut precis vad du vill när du håller i kursen.

  SvaraRadera
 2. Claes undervisar inte kursen, han har "bara" skrivit det material som bestämdes hållas som kursbok i början. Det är inte bara studenter som vill ha bort den. Programansvarig, samt föreläsare i flera andra ämnen gillar inte den heller, professorer och lektorer inom ämnen som BS hävdar sig revolutionera, har inte fått genomslag hos dessa forskare som är välkända på campus (och många i resten av Sverige och övriga världen).

  Att inte studenter och program kan ställa krav på kurslitteratur samt undervisning är ett löjligt påstående. Programmen köper undervisning från institutionen, och kan självklart ställa krav på vilka kursböcker som används, eller vad som ska ingå i kursen. Annars kan programmet välja att få kursundervisningen av en annan institution i framtiden.

  Marcus, Teknolog vid KTH

  SvaraRadera
 3. Vad jag begär är en granskning av ärendet, som naturligtvis kommer att innebära en gransking av min bok, baserat på vad jag skrivit och inte på
  alla de rykten som nu florerar.

  SvaraRadera
 4. Rykten som du själv är med och sprider, Claes.

  SvaraRadera
 5. Om det finns föreläsare i andra ämnen som inte gillar BS, är de välkomna att artikulera sin kritik och möta mig för diskussion. Krypskytte är väl inte så ädelt?

  SvaraRadera